INDUCTANCE CALCULATION CONSIDERING MAGNETIC SATURATION OF INTERIOR PERMANENT MAGNET SYNCHRONOUS MACHINES


Abstract

In the paper a method for FEM calculation of self-inductances and d,q axis inductances determination is presented for Interior Permanent Magnet Synchronous Motors. FEM simulation results are compared with circuit model simulation results. In the research there is considered influence of magnetic saturation on circuit model parameters. It is a basis for further analysis of PM synchronous machine work.


Keywords

synchronous machine; d and q axis inductance; field analysis

Gieras J., Wing M.: Permanent Magnet Motor Technology Design and Applications, University of Cape Town Rondebosch, South Africa, 1997.

Gratkowski S. Pałka R.: Komputerowo wspomagana analiza i projektowanie urządzeń I układów elektromagnetycznych, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin, 2001.

Im J.: Inductance calculation method of synchronous reluctance motor including iron loss and cross magnetic saturation, IEEE, Transactions on Magnetics, Vol. 45, No. 6, 2009.

Jagieła M., Grabiec T.: Coupling electromagnetic (FE) models to multidomain simulator to analyse electrical drives and complex control systems, Archives of Electrical Engineering. Vol. 59, No. 3-4, 2010.

Le-Huy H., Slimani K., Viarouge P.: Analysis and implementation of a real-time predictive current controller for permanent-magnet synchronous servo driver, IEEE, Transactions on Industrial Electronics, Vol. 41, No. 1, 1994.

Ohm D.: Dynamic Model of PM Synchronous Motors, Drivetech, Inc. Blacksburg, Virginia, 2000.

Pałka R., Paplicki P., Piotuch R., Wardach M.: Analiza polowa i obwodowa silnika synchronicznego z magnesami trwałymi sterowanego regulatorem histerezowym, Przegląd Elektrotechniczny, Warszawa, 02b/2013.

Putek P., Paplicki P., Slodička M., Pałka R.: Minimization of cogging torque in permanent magnet machines using the topological gradient and adjoint sensitivity in multi-objective design, Proc. of ISEM 2011, Italy, 2011.

Rahman M., Zhou P.: Analysis of Brushless Pemanent Magnet Synchronous Motors, IEEE, Transactions on industrial Electronics, Vol. 43, No. 2, 1996.

Rahman M., Zhou P.: Determination of saturated parameters of pm motors using loading magnetic fields, IEEE, Transactions on Magnetics, Vol. 27, No. 5, 1991.

Shchur I., Rusek A., Makarchuk O.: Modelowanie symulacyjno-komputerowe silnika synchronicznego z magnesami trwałymi na podstawie wyników badań polowych, Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne Nr 3/2012 (96), Katowice, 2012.

Tunia H., Kaźmierkowski M.: Podstawy automatyki napędu elektrycznego, PWN, Warszawa, 1983.


Published : 2013-05-16


Piotuch, R. (2013). INDUCTANCE CALCULATION CONSIDERING MAGNETIC SATURATION OF INTERIOR PERMANENT MAGNET SYNCHRONOUS MACHINES. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, 3(2), 41-44. https://doi.org/10.35784/iapgos.1451

Rafał Piotuch  rpiotuch@zut.edu.pl
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Elektryczny  Poland