ELECTRICAL IMPEDANCE TOMOGRAPHY HARDWARE SYSTEM BASED ON LOW POWER DIGITAL SIGNAL PROCESSOR


Abstract

Article contains description of the measurement system electrical impedance tomography solutions based on digital signal processor with low power consumption.


Keywords

electrical impedance tomography; digital signal processor

David S Holder.: Electrical Impedance Tomography Methods, History and Applications, Series in Medical Physics and Biomedical Engineering, London 2005.

Hoe Cher Wee.: Development of a Digital Signal Processing measurement platform for Biomedical Magnetic Induction Tomography and Spectroscopy, University of Glamorgan December 2010.

S. F. Filipowicz, K. Nita.: Porównanie wielokanałowych układów pomiarowych w tomografii impedancyjnej, Prace Instytutu Elektrotechniki, zeszyt 230, Warszawa 2007.

S. F. Filipowicz, T. Rymarczyk.: Tomografia impedancyjna pomiary, konstrukcje i metody tworzenia obrazu, BelStudio, Warszawa 2003.

Texas Instruments Technical Documents TMS320C6742 Fixed/Floating Point Digital Signal Processor (Rev. C), Texas Instruments, 03 Oct 2011.

Texas Instruments Embedded Processors Wiki – http://www.processors.wiki.ti.com (ARM MPU Performance, Ultra Low Power DSP).


Published : 2013-07-24


Olchowy, D. (2013). ELECTRICAL IMPEDANCE TOMOGRAPHY HARDWARE SYSTEM BASED ON LOW POWER DIGITAL SIGNAL PROCESSOR. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, 3(3), 57-58. https://doi.org/10.35784/iapgos.1465

Daniel Olchowy  daniel.olchowy@gmail.com
Net-Art., ul. Lotnicza 3, 20-322 Lublin  Poland