ESTIMATION OF THE SHAPE OF THE HYSTERESIS LOOP IN THE DEFORMATION OF CURRENT AND VOLTAGE OF THE TRANSFORMER


Abstract

The paper presents a new method for modelling transformer with a hysteresis loop by Jiles-Atherton. The Micro-Cap program allows the modelling of magnetically coupled coils by a description of the parameters of the magnetic circuit connecting the coil and the shape of ferromagnetic hysteresis. The way of determination of parameters describing the shape of the magnetization curve are presented, taking into account the phenomenon of ferromagnetic hysteresis. Simulations were performed by changing the values of induction remanence and coercivity magnetic field and a fixed value of the magnetic field strength, saturation induction, permanent magnetization and the designated voltage. Is an example of the results of numerical calculations.


Keywords

modeling of hysteresis loops; the higher harmonic of current and voltage

Brociek W., Wilanowicz R.: Influence of supplying voltage on deformation of current in transformer, Przegląd Elektrotechniczny 4/2013, p. 269 – 271.

Hołdyński G., Skibko Z.: Wymiarowanie układów energetycznych zasilających odbiorniki nieliniowe, Wiadomości Elektrotechniczne, rok 1 XXIX nr 5, s. 17.

Jiles D.C., Atherton D.L.: Theory of ferromagnetic hysteresis, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, Vol. 61, 1986, p. 48-60.

OrCAD PSpice User Guide, http://www.cadence.com

Piątek Z., Jabłoński P.: Podstawy teorii pola elektromagnetycznego, Warszawa WNT 2010.

Prigozy S.: PSPICE Computer Modeling of Hysteresis Effects, IEEE Transaction on Education, 1993.

Sikora J.: Numeryczne metody rozwiązywania zagadnień brzegowych, Wydawnictwa Politechniki Lubelskiej, Lublin 2009.

Zidaric B., Miljavec D.: J-A hysteresis model. parameters estimation using GA Advances in Electrical and Electronic Engineering, Vol. 4, 2005, pp. 174-177.


Published : 2013-12-27


Brociek, W., & Wilanowicz, R. (2013). ESTIMATION OF THE SHAPE OF THE HYSTERESIS LOOP IN THE DEFORMATION OF CURRENT AND VOLTAGE OF THE TRANSFORMER. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, 3(4), 31-34. https://doi.org/10.35784/iapgos.1475

Wiesław Brociek  brociek@iem.pw.edu.pl
Politechnika Warszawska, Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno Pomiarowych  Poland
Robert Wilanowicz 
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu  Poland