ANALYSIS OF INSULATION TRANSFORMERS SYSTEM RISKS FROM SWITCHING OVERVOLTAGES


Abstract

Intensive devlopment in the area of vacuum switches, usage of vacuum as a extinguishing element, as well as progress in the area of contact materials contributed to broad usage of vacuum circuit breakers in energetics. However, vacuum cicuit breakers show adverse characteristics that affect switching surge waveforms, which appear on switching objects. The article presents results of computer simulations and test results of overvoltages generated during switching off by vacuum circuit breakers. Influence of metal oxide surge arresters will be also presented.


Keywords

switching overvoltages; vacuum circuit breakers; mathematical model

ATPDRAW v.3.5 for Windows 9x/NT/2000/XP User’s Manual, 2002.

Florkowski M., Furgał J., Pająk P.: Narażenia transformatorów od przepięć łączeniowych w układach elektroenergetycznych, Przegląd Elektrotechniczny. 86 n.5, 2010, s. 245-248.

Helmer J., Lindmayer M.: Mathematical Modeling of the High fiequency Behavior of Vacuum Interrupters and Comparision with Measured Transients in Power Systems. XVIIth International Symposium on Discharges and Electrical Insulation in Vacuum, Berkeley, 1996, p. 323-331.

IEEE Working Group 3.4.11: Modeling of metal oxide surge arresters. IEEE Trans. on PWRD 7, n.1, 1992, p. 302-309.

Popov M., Acha E.: Overvoltages due to switching off an unloaded transformer with a vacuum circuit breaker. IEEE Trans. on Power Delivery 14, n.4, 1999, p. 317 – 1322.

Popov M., van der Sluis L.: Improved calculations for no-load transformer switching surges. IEEE Trans. on Power Delivery 16, n.3, 2001. p. 401-408.

Wong S.M., Snider L.A., Loi E.W.: Overvoltages and reignition behavior of vacuum circuit breaker. Int. Conf. on Power Systems Transients IPST’2003, 28 Sept.-2 Oct. 2003, New Orleans (USA), paper 14a.3.

Wróblewski Z.: Badania i symulacja cyfrowa wybranych właściwości łączników próżniowych. PAN: Komitet Elektrotechniki, Seria Wydaw.: Postępy Techniki Wysokich Napięć, t. 25, Ofic. Wydaw. Pol. Wrocławskiej, 2005.

Ograniczniki przepięć z tlenków metali typu POLIM - D. ABB Power Distribution, Wyd. 08.2011 (strona internetowa: www.abb.pl).


Published : 2013-12-27


Pająk, P. (2013). ANALYSIS OF INSULATION TRANSFORMERS SYSTEM RISKS FROM SWITCHING OVERVOLTAGES. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, 3(4), 49-52. https://doi.org/10.35784/iapgos.1480

Piotr Pająk  ppajak@agh.edu.pl
Akademia Górniczo-Hutnicza, Katedra Elektrotechniki i Elektroenergetyki  Poland