DIAGNOSTIC OF THE COMBUSTION PROCESS USING THE ANALYSIS OF CHANGES IN FLAME LUMINOSITY


Abstract

Monitoring of the combustion process is carried out in order to ensure its efficiency and stability. Selected aspects of the combustion process diagnostics using the analysis of changes in flame luminosity for two configurations: 100% pulverized coal fuel and a mixture of 80% coal and 20% biomass were presented in the article. The analysis of measurement data was conducted using selected statistical tools and a multiresolution analysis of signals.


Keywords

combustion process; multiresolution analysis; flame luminosity

Ballester J., García-Armingol T.: Diagnostic techniques for the monitoring and control of practical flames. Progress in Energy and Combustion Science 36(4)/2010, 375–411, [DOI: 10.1016/j.pecs.2009.11.005]. DOI: https://doi.org/10.1016/j.pecs.2009.11.005

Głodek E.: Spalanie i współspalanie biomasy – Przewodnik. Oddział inżynierii materiałowej, procesowej i środowiska, Opole 2010.

Kiciński J., Cenian A., Lampart P. et al.: Technologie i urządzenia zrównoważonej energetyki rozproszonej bazujące na substratach z biomasy i odpadów rolniczych. IMPPAN, Gdańsk 2015.

Komada P.: Analiza procesu termicznej przeróbki biomasy. Monografie – Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska, Warszawa 2019.

Korbicz J., Kościelny J.M., Kowalczuk Z., Cholewa W.: Diagnostyka procesów, Modele, Metody sztucznej inteligencji, Zastosowania. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2002.

Kordylewski W. et al.: Spalanie i Paliwa. Politechnika Wrocławska, Wrocław 2008.

Kotyra A.: Principal component analysis of signals obtained from multichannel flame monitoring system. Przegląd Elektrotechniczny 86(10)/2010, 57–60.

Ozanyan K.B. et al.: All-optoelectronic sensors for combustion-related processes. IEEE Seminar Advanced Sensors and Instrumentation Systems for Combustion Processes 2000, 8/1–8/4, [DOI: 10.1049/ic:20000400]. DOI: https://doi.org/10.1049/ic:20000400

Sawicki D. et al.: Flame image feature extraction of co-firing coal and biomass with vision diagnostic system. Przegląd Elektrotechniczny 92/2016, 133–136, [DOI 10.15199/48.2016.08.36].

Sawicki D.: Flame monitoring using image classification. Informatyka Automatyka Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska 4/2016, 77–80, [DOI: 10.5604/01.3001.0009.5195]. DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0009.5195

Sawicki D.: Using the GPU to determining the area the flame in the vision diagnostic. Informatyka Automatyka Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska 4/2016, 77–80, [DOI: 10.5604/20830157.1148054]. DOI: https://doi.org/10.5604/20830157.1148054

Smolarz A., Kotyra A., Wójcik W., Ballester J.: Advanced diagnostics of industrial pulverized coal burner using optical methods and artificial intelligence. Experimental Thermal And Fluid Science, 43/2012, 82–89 [DOI: 10.1016/j.expthermflusci.2012.04.001]. DOI: https://doi.org/10.1016/j.expthermflusci.2012.04.001

Wójcik W.: Światłowodowy układ do monitorowania procesu spalania, PAK 53(11)/2007, 24–28.

Wójcik W., Kotyra A., Gromaszek K., Smolarz A., Jagiełło K.: Optical signals based control algorithm for coal combustion proces. Elektronika : konstrukcje technologie zastosowania, 53(6)/2012, 38–40.

Zyska T., Wójcik W., Imanbek B., Zhirnova O.: Diagnostyka stanu czujnika termoelektrycznego w procesie zgazowania biomasy. Rocznik Ochrona Środowiska 18(2016), 652–666.

Download

Published : 2019-09-26


Grądz, Żaklin, & Styczeń, J. (2019). DIAGNOSTIC OF THE COMBUSTION PROCESS USING THE ANALYSIS OF CHANGES IN FLAME LUMINOSITY. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, 9(3), 70-73. https://doi.org/10.35784/iapgos.227

Żaklin Grądz  z.gradz@pollub.pl
Lublin Univeristy of Technology, Institute of Electronics and Computer Science  Poland
http://orcid.org/0000-0003-1902-4953
Joanna Styczeń 
Lublin University of Technology, Department of Construction  Poland
http://orcid.org/0000-0001-7325-5045