THE CONCEPT OF A FLYING ELECTROMAGNETIC FIELD MEASURING PLATFORM


Abstract

Nowadays, humans are surrounded by more and more devices that artificially generate an electromagnetic field. According to law, supervision of the level of the electromagnetic field requires specific measurements. Measurement performed by traditional methods have several limitations, which come from the infrastructure and time taken to perform the measurement. New methods of measurement are being developed in order to execute the research relatively quickly and repeatedly without any limitations. One of the methods is to use a flying mobile measurement platform.


Keywords

electromagnetic field; flaying platform; measuring

Beni G., Wang J.: Swarm Intelligence. Proceedings of the Seventh Annual Meeting of the Robotic Society of Japan, 425–428, 1989.

Butlewski R., Kasprzyk R.: Pole elektromagnetyczne jako czynnik szkodliwy w przemysle elektroenergetycznym. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie 59, 19–23, 2013.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2013/35/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. (available: 20.06.2019).

Eberhart R., Kennedy J.: Particle swarm optimization. Proceedings of the International Conference on Neural Network, 1942–1948, 1995.

Fritzel T., Strauß R., Steiner H., Eisner C., Eibert T.: Introduction into an UAV-based near-field system for in-situ and large-scale antenna measurements. 2016 IEEE Conference on Antenna Measurements & Applications (CAMA), 2016, 1–3, [DOI: 10.1109/CAMA.2016.7815762]. DOI: https://doi.org/10.1109/CAMA.2016.7815762

Gruber J., Jóźwiak I., Kowalczyk D.: Metody odzyskiwania i kasowania danych z nośników magnetycznych i nośników pamięci flash. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie 74, 2014, 35–44.

Gryz K., Karpowicz J.: Zasady oceny zagrożeń elektromagnetycznych związanych z występowaniem prądów indukowanych i kontaktowych. Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 4(58), 2008, 137–171.

Lewicka M. Dziedziczak-Buczyńska M. Buczyński A.: Electromagnetic radiation influence on living organisms. Polish Hyperbaric Research 4(25), 2008, 33–41.

Tomczykowski J.: Sieci energetyczne pięciu największych operatorów. Energia Elektryczna 5/2015, 23–25.

Norma Ochrona pracy w polach i promieniowaniu elektromagnetycznym o częstotliwości od 0 Hz do 300 GHz: PN-T-06580:2002

http://archiwum.ciop.pl/26003.html (available: 3.03.2018).

http://www.opole.pios.gov.pl/wms/Pliki/2017/Ocena_wynikow_pomiarow_monitoringowych_PEM_za_rok_2016.pdf (available: 21.02.2018).

http://www.wavecontrol.com/rfsafety/en/ (available: 16.05.2018).

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs193/en/ (available: 10.04.2018).

http://www.wios.lodz.pl/Monitoring_promieniowania_elektromagnetycznego_PEM,38 (available: 20.04.2018).

https://pem.itl.waw.pl/artyku%C5%82y/pomiary-pem-w-otoczeniu-stacji-bazowych-telefonii-kom%C3%B3rkowej-sbtk-oraz-punkt%C3%B3w-dost%C4%99pu-lokalnych-sieci-dost%C4%99pu-bezprzewodowego-rlan/ (available: 1.07.2018).

https://tech.nikkeibp.co.jp/dm/atclen/news_en/15mk/010401054/?ST=msbe&P=3 (available: 20.06.2019).

https://www.aspen-electronics.com/wcrange.html(available: 10.04.2018).

https://www.piit.org.pl/wazne/pem (available: 10.05.2018).

https://www.riseabove.com.au/powerline-power-tether-system-for-drones (available: 20.06.2019).

https://www.wavecontrol.com/rfsafety/images/datasheets/en/cMonitEM _Datasheet_EN.pdf (available: 20.06.2019).

Download

Published : 2019-12-15


Szymaniec, S., Szymocha, S., & Miszuda, Łukasz. (2019). THE CONCEPT OF A FLYING ELECTROMAGNETIC FIELD MEASURING PLATFORM. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, 9(4), 74-77. https://doi.org/10.35784/iapgos.27

Sławomir Szymaniec 
Opole University of Technology, Faculty of Electrical Engineering, Automatic Control and Informatics Institute of Computer Science  Poland
https://orcid.org/0000-0002-7642-1456
Sławomir Szymocha 
Opole University of Technology, Faculty of Electrical Engineering, Automatic Control and Informatics Institute of Computer Science  Poland
https://orcid.org/0000-0001-6548-9896
Łukasz Miszuda  lukaszmiszuda@wp.pl
Opole University of Technology, Faculty of Electrical Engineering, Automatic Control and Informatics Institute of Computer Science  Poland
https://orcid.org/0000-0003-0289-053X