REVIEW OF MOBILE BANKING SOLUTIONS INCLUDING THE ANALYSIS OF SURVEY PERFORMED AMONG THE INDIVIDUAL USERS


Abstract

The article presents the structure of the electronic banking with attention being given to solutions applied in mobile banking and mobile payments available in Poland. For the purpose of this article a survey was conducted among the active users of the Internet, aiming to research changes with regards to susceptibility of individual users to take advantage of application of mobile banking including mobile payments and their main concerns regarding the using of mobile banking services.


Keywords

online banking; mobile applications; near field communication

Cisco Visual Networking Index: Forecast and Trends, 2017–2022, Cisco Systems, 2018, 1–7.

Europeans’ attitudes towards cyber security – Report, Special Eurobarometer 464a, European Commission, September 2017, 5.

Financial Technology, Information on subsectors and Regulatory Oversight, April 2007, w: United States Government Accountability Office Report to Congressional Requesters, GAO Highlights GAO-17-361.

FinTech Report 2019, Statista Digital Market Outlook – Market Report, December 2018.

Guzek E., Ślązak E.: Innowacyjna bankowość Internetowa: Bank Web 2.0. Wolters Kluwer, Warszawa 2012.

Jagodzinska-Komar E.: Innowacje w kartach wielowalutowych i mobilnych płatnościach zbliżeniowych. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku Nauki Ekonomiczne, 2016, t. XXIII.

Jeffus B., Zeltmann S., Griffin K., Chen A.: The future of mobile electronic payments. JCS 25(3&4)/2017.

Krzysztoszek M.: Bankowość elektroniczna w teorii i praktyce. Materiały edukacyjne dla środowiska szkolnego. Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa 2017.

Mikowska M., Skalna A., Siwiński K.: Polska.Jest.Mobi 2018, Jestem.Mobi 2018.

Q4 2018 Global Digital Statshot, Hootsuite and We Are Social, October 2018.

Rzepka A.: Analiza i ocena funkcjonowania bankowości elektronicznej w Polsce na przykładzie ofert wybranych banków. Studia Ekonomiczne Prawne i Administracyjne 2/2017.

Ślązak E.: Bankowość elektroniczna. Świat Bankowości. Difin, Warszawa 2018, 266–292.

Tam C., Oliveira T.: Literature review of mobile banking and individual performance. International Journal of Bank Marketing 35(7)/2017, 1044–1067.

https://polskabezgotowkowa.pl [26.11.2018].

https://polskistandardplatnosci.pl/ [8.12.2018].

https://wartobezgotowkowo.pl/dla-mediow/ [4.12.2018].

https://www.cisco.com/c/m/en_us/solutions/service-provider/vni-forecast-highlights.html [8.01.2019].

https://www.cs.pl/produkty/rodzaje-kart-plastikowych/ [5.12.2018].

https://www.komputerswiat.pl/artykuly/redakcyjne/nfc-jak-bezpieczne-sa-platnosci-zblizeniowe/r93ftq8 [4.12.2018].

https://www.nbp.pl/systemplatniczy/ocena/ocena2018_1.pdf [11.01.2019].

https://www.pekao.com.pl/mis/karty_platnicze/karta_debetowa_wielowalutowa_mastercard_business/?s,main,language=PL [4.12.2018].

https://www.reuters.com/brandfeatures/venture-capital/article?id=32545 [10.01.2019].

https://www.statista.com/statistics/557959/global-mobile-proximity-payment-users/ [04.12.2018].

https://www.statista.com/statistics/639729/reasons-for-not-using-mobile-payment-usa-by-gender/[12.12.2018].

https://www.statista.com/statistics/727999/mobile-payments-by-gender-united-kingdom/ [12.12.2018].

https://www.statista.com/statistics/934055/likelihood-of-online-users-mobile-payment-system-usage-country/ [12.11.2018].

https://www.statista.com/statistics/880472/willingness-to-use-futuristic-payment-methods-in-sweden/[21.11.2018].

https://www.smartpaymentassociation.com/index.php/liste-documents/public-resources/position-papers/612-wearable-tech-growing-payment-opportunity-spa-july-17/file [21.11.2018].

http://www.worldpaymentsreport.com [21.11.2018].

Download

Published : 2019-03-03


Panas, J., & Wilczyńska, K. (2019). REVIEW OF MOBILE BANKING SOLUTIONS INCLUDING THE ANALYSIS OF SURVEY PERFORMED AMONG THE INDIVIDUAL USERS. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, 9(1), 15-22. https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.0889

Jolanta Panas  jolanta.panas@gmail.com
Warsaw School of Economics, Collegium of Management and Finance  Poland
http://orcid.org/0000-0003-3673-6370
Katarzyna Wilczyńska 
Warsaw School of Economics, Collegium of Management and Finance  Poland
http://orcid.org/0000-0002-5730-6348