FUZZY EVALUATION OF VISUAL CONNECTEDNESS IN THERMOGRAPHY IMAGES OF CYLINDRICAL SURFACE


Abstract

This article presents an idea of visual connectedness measure between components in thermography images of rotating steel roller, cylindrically shaped. Both definition and method of measure calculus is given along with a short discussion.


Keywords

fuzzy logic; thermovision; thermal image decomposition; visual connectedness

Chater N., Vitanyi P.: The generalized universal law of generalization. Journal of Mathematical Psychology 47/2003, 346-369.

Chiu S.: Fuzzy Model Identification based on cluster estimation. Journal of Intelligent Fuzzy Systems 2/1994, 267-278.

Domke K.: Termowizyjne badanie opraw oświetleniowych. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej - Elektryka Nr 125, 1169/2013, 25-35.

Fogiel M.: Heat Transfer Problem Solver. Research and Eduation Association, 1998.

Frączyk A., Kucharski J., Urbanek P.: Komputerowy system stabilizacji mocy grzejnej w układzie nagrzewania indukcyjnego obracającego się walca. Zeszyty naukowe Politechniki Świętokrzyskiej 15/2010, Konferencja Modelowanie i Sterowanie Procesów Elektrotermicznych, Kielce 2010, 39-46.

Frączyk A., Urbanek P., Kucharski J.: Control algorithms of induction heating of the rotating steel cylinder with use of moving inductors. Przegląd Elektrotechniczny 86, 2/2010, 42-46.

Frączyk A., Urbanek P., Kucharski J.: Correction algorithms in computerized power control system for induction heating. Automatyka 14/3/1/2010, 423-427.

Gaver N.: Thermography in the Paper Mill - Detecting Moisture Irregularities. Konferencja InfraMation 2000, Infrared Training Center ITC, 2000.

Holman J. P.: Heat transfer. McGraw-Hill, 1986.

Jaworski T., Kucharski J.: An algorithm for finding visual markers in an infrared camera images based on Fuzzy Spatial Relations. Przegląd Elektrotechniczny 89, 2B/2013, 276-279.

Jaworski T., Kucharski J.: An algorithm for reconstruction of temperature distribution on rotating cylinder surface from a thermal camera video stream. Przegląd Elektrotechniczny 89, 2A/2013, 91-94.

Kącki E.: Termokinetyka. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne WNT, 1966.

Kucharski J., Urbanek P., Frączyk A., Jaworski T.: Computer-based measurement and control system for induction heating of rotating steel cylinder. Advances in Informatics and Control Engineering, 2013, 133-174.

Lee J., Son S., Kwon S.: Advanced mountain clustering method. Konferencja IFSA World Congress and 20th NAFIPS International Conference, 1/2001, 275-280.

Meyer L., Jayaram S., Cherney E.: Thermal characteristics of filled silicone rubber under laser heating. Electrical Insulation and Dielectric Phenomena, 2003, 383-386.

Michalski L., Eckersdorf K., Kucharski J.: Termometria: Przyrządy i metody. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 1998.

Minkina W.A.: Podstawy pomiarów termowizyjnych: Cześć III - Problemy metrologiczne, interpretacja wyników. Pomiary Automatyka Kontrola 11/2001, 5-8.

Minkina W.A.: Podstawy pomiarów termowizyjnych: Cześć IV - Pomiar temperatury ciał półprzezroczystych i poprzez te ciała. Pomiary Automatyka Kontrola 4/2002, 5-8.

Nosofsky R.: Attention, similarity, and the identification-categorization relationship. Journal of Experimental Psychology: General 115/1/1986, 39-57.

Pal N., Chakraborty D.: Mountain and subtractive clustering method: Improvements and generalizations. International Journal of Intelligent Systems 15, 4/2000, 329-341.

Piegat A.: Modelowanie i sterowanie rozmyte. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2003.

Radomiak H., Musiał D., Zajemska M.: The use of contactless methods in the study of metallic stock surface temperature. Przegląd Elektrotechniczny 89, 12/2013, 95-99.

Rosenthal D.: The theory of moving sources of heat and its application to metal treatments. Transactions of the American Society of Mechanical Engineeriners 68/1946, 849–866.

Santini S., Jain R.: Similarity measures. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence 21/9/1999, 871–883.

Shepard R. N.: Towards a universal law of generalization for psychological science. Science 237/1987, 1317-1323.

Styła S.: Examination of an electromagnetic mill structure by means of infrared radiation. Przegląd Elektrotechniczny 90, 3/2014, 179-182.

Sugeno M., Kang G.: Structure identification of fuzzy model. Fuzzy Sets and Systems 28/1/1988, 15-33.

Takagi T., Sugeno M.: Fuzzy identification of systems and its applications to modeling and control. Systems, Man and Cybernetics, IEEE Transactions on SMC-15, 1/1985, 116-132.

Wesołowski M., Niedbała R., Kucharski D.: Thermovision techniques precision of temperature measurement. Przegląd Elektrotechniczny 85, 12/2009, 208-211.

Więcek B., De Mey G.: Termowizja w podczerwienie. Podstawy i zastosowania. Wydawnictwo PAK, Warszawa 2011.

Wiśniewski S., Wiśniewski T.: Wymiana ciepła, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne WNT, 2000.

Yager R., Filev D.: Approximate Clustering Via the Mountain Method. Systems, Man and Cybernetics, IEEE Transactions 24/8/1994, 1279-1284.

Download

Published : 2015-03-31


Jaworski, T., & Kucharski, J. (2015). FUZZY EVALUATION OF VISUAL CONNECTEDNESS IN THERMOGRAPHY IMAGES OF CYLINDRICAL SURFACE. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, 5(1), 24-28. https://doi.org/10.5604/20830157.1148043

Tomasz Jaworski  tjaworski@iis.p.lodz.pl
Lodz University of Technology, Institute of Applied Computer Science  Poland
Jacek Kucharski 
Lodz University of Technology, Institute of Applied Computer Science  Poland