EXAMINATION OF HEATING PROCESS OF FILTERS PROTECTING AGAINST HAZARDOUS INFRARED RADIATION


Abstract

This paper presents the methodology and results of changes of temperature on the surface of protective filters in place by exposure to infrared radiation. The changes of temperature on the surface of absorption filters, reflective metallic filters and metal – dielectric interference filters developed by the authors have been analyzed. As it follows from the analysis of the presented results, it is possible to reduce the temperature increase on the surface of filters protecting against hazardous IR radiation by thin film optics methods.


Keywords

interference film; infrared radiation; thin film optics methods; infrared protection; eye and face protection; temperature measurement

Angus Macleod H., MacLeod A.: Thin Film Optical Filters, 3rd Edition, January 1st 2001 by Taylor & Francis, 2001.

Berning P.H., Turner A.F.: Induced Transmission in Absorbing Films Applied to Band Pass Filter Design, JOSA 47, 1957, 230–239.

Gralewicz G., Owczarek G., Kubrak J.: Interferencyjne filtry zabezpieczające przed szkodliwym promieniowaniem podczerwonym na gorących stanowiskach pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka 5/2012, 12-15.

Gralewicz G., Owczarek G., Kubrak J.: Interferencyjne filtry blokujące szkodliwe promieniowanie podczerwone na gorących stanowiskach pracy, Prace Instytutu Elektrotechniki, zeszyt 256/2012, 23-35.

Handbook of Occupational Safety and Health – red. nauk. prof. dr hab. med. Danuty Koradeckiej. Taylor and Francis Group, LLC, 2010.

Marzec S.: Propozycje oceny narażenia pracowników na cyklicznie powtarzające się promieniowanie podczerwone, Przegląd Elektrotechniczny, rok LXXXV, 11, 2009, 226-228.

Marzec S.: Zagrożenie promieniowaniem podczerwonym na wybranych stanowiskach pracy w hutnictwie żelaza i stali, Praca Zdrowie Bezpieczeństwo, 2/2001, 4-7.

PN-EN 166: 2005 Ochrona indywidualna oczu – Wymagania, 2005.

PN-EN 171: 2005 Ochrona indywidualna oczu - Filtry chroniące przed podczerwienią - Wymagania dotyczące współczynnika przepuszczania i zalecane stosowanie, 2005.

Sytchkowa S.: Reliable Deposition of ITF with a Single Metal Layer. Applied Optics, Vol 50, 2011.


Published : 2015-03-31


Gralewicz, G., Owczarek, G., & Kubrak, J. (2015). EXAMINATION OF HEATING PROCESS OF FILTERS PROTECTING AGAINST HAZARDOUS INFRARED RADIATION. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, 5(1), 62-65. https://doi.org/10.5604/20830157.1148051

Grzegorz Gralewicz  grgra@ciop.lodz.pl
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Ochron Osobistych, Pracownia Ochrony Oczu i Twarzy  Poland
Grzegorz Owczarek 
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Ochron Osobistych, Pracownia Ochrony Oczu i Twarzy  Poland
Janusz Kubrak 
Vigo SL Sp. z o.o.  Poland