ALGORITHMIC REALIZATION IMPACTS ASSESSMENT FOR RENEWABLE SOURCES ELECTRIC POWER ON RELIABILITY ELECTRICAL NETWORKS


Abstract

For the effective operation of distributed energy sources and their use in complex electrical power networks, studies their properties, resulting from joint work in the electric power system. Algorithm of performance assessment regime provides reliability normal mode calculation. The calculations steady mode analyzes the significance of voltage levels at the nodes of the network and the deviation of active power losses in relation to the required value. Advanced analysis of daily schedules by using information obtained from automated system of commercial accounting of electric power.


Keywords

carrying reliability; renewable energy sources; operating reliability

Conejo J.: Transmission loss allocation: a comparison of different practical algorithms. IEEE Trans. Power Syst. vol. 17, 2002, 571-576.

Lezhnyuk P.D.: Funktsíonal'na zalezhníst' skladovikh vtrat potuzhností u vítkakh yelektrichnoí̈ merezhí víd potuzhností u vuzlakh, Vísnik Vínnits'kogo polítekhn. ín-tu, № 4, 2005, 58-62 (In Ukrainian).

Lezhnyuk P.D.: Ínformatsíyne zabezpechennya rozrakhunku vtrat yelektroyenergíí̈ v rozpodíl'nikh merezhakh, Vísnik Kharkívs'kogo natsíon. tekhních. un-tu síl's'kogo gosp. Vip. 57. Problemi yenergozabezpechennya ta yenergozberezhennya v APK Ukraí̈ni. Tom 1, 2007, 67-74 (In Ukrainian).

Manov H.A.: Smyslovoye pole ponyatiya nadozhnosti v energetiki i yego otobrazheniye na terminologicheskom prostranstve. Metodicheskiye voprosy issledovaniya bol'shikh sistem energetiki. Vyp. 54, 2005, 7-27 (In Ukrainian).

Sobchuk D.S.: Vikoristannya netraditsíynikh dzherel yenergíí̈ (NDE) v yelektroyenergetichnikh sistemakh dlya pídvishchennya nadíyností ta yakostí yelektropostachannya. Naukoví notatki. Mízhvuzívs'kiy zbírnik, No 40, 2013, 261-265 (In Ukrainian).

Zhelezko YU.S.: Raschot i analiz poter' elektroenergii v elektricheskikh setyakh: rukovodstvo dlya prakticheskikh raschotov: YU.S. Zhelezko, A.V. Artem'yev, O.V. Savchenko, M: ENAS, 2008 (In Russian).


Published : 2015-03-31


Sobczuk, D. (2015). ALGORITHMIC REALIZATION IMPACTS ASSESSMENT FOR RENEWABLE SOURCES ELECTRIC POWER ON RELIABILITY ELECTRICAL NETWORKS. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, 5(1), 93-100. https://doi.org/10.5604/20830157.1148056

Dymitr Sobczuk  sobdim@gmail.com
Narodowy Uniwersytet Techniczny w Łucku  Ukraine