SUPERVISION OF LABORATORY MEASURING EQUIPMENT BASED ON THE EXAMPLE OF ILLUMINANCE METERS


Abstract

Laboratory measuring equipment should be subject to supervision. The scope of this supervision depends on the field of the application of the instrument and should include calibration. The correct operation of the instrument is also a crucial factor. It should be proceeded in the proper manner and in right conditions. The instrument may also be subject to periodic inspections, checks and, if necessary, repairs.


Keywords

illuminance meter; calibration; measurement error; metrological characteristics

PKN ISO/IEC Guide 99:2010 Międzynarodowy słownik metrologii-Pojęcia podstawowe i ogólne oraz terminy z nimi związane. PKN, Warszawa 2010.

EA-4/02 M: 2013 Wyznaczanie niepewności pomiaru przy wzorcowaniu, wrzesień 2013 wyd.01.

PN-91/E-04040/02:1991 Pomiary promieniowania optycznego. Pomiary fotometryczne. Pomiar światłości.

PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Ogólne wymagania dotyczące laboratoriów badawczych i wzorcujących.

PN-EN ISO 10012:2004 Systemy zarządzania pomiarami. Wymagania dotyczące procesów pomiarowych i wyposażenia pomiarowego.


Published : 2015-06-30


Banaszak, A., & Wtorkiewicz, J. (2015). SUPERVISION OF LABORATORY MEASURING EQUIPMENT BASED ON THE EXAMPLE OF ILLUMINANCE METERS. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, 5(2), 3-5. https://doi.org/10.5604/20830157.1159317

Agnieszka Banaszak  oum.lodz.jn1446@gum.gov.pl
Okręgowy Urząd Miar w Łodzi  Poland
Justyna Wtorkiewicz 
Okręgowy Urząd Miar w Łodzi  Poland