DIGITAL TECHNOLOGIES FOR SUPPORTING THE MANAGEMENT PROCESSES OF TEACHER PROFESSIONAL GROWTH WITHIN THE DEPARTMENTS OF MANAGEMENT IN THE UNIVERSITIES OF THE REPUBLIC OF POLAND


Abstract

The article examines the possible forms of self-management of the teacher professional growth of the management departments in the universities of the Republic of Poland. The following forms of enhancement of the teacher professional level are analyzed as courses, studies, trainings and portfolio. Distance and open education are characterized as alternative forms of self-management of the teacher professional growth in Polish universities. It was established that teachers of management departments use information systems LMS, LCMS; digital platforms Moodle, ELIAS and USOS in the system of higher education of the Republic of Poland.

The types of e-learning are described, its possibilities and influence on the teacher professional growth are characterized within the management departments in the Polish universities. The questionnaires and interviews data are analysed for teachers of management departments in the universities of the Republic of Poland, in which the ways and forms are indicated for self-management of professional growth preferred by the teachers of the management departments of Polish universities. The role of digital technologies is analysed as an integral part in self-management of teacher professional growth in the modern conditions of globalization and European integration of Polish society.


Keywords

open education; distance learning; e-learning; professional growth; self-education; self-development; management; digital educational platforms; digital technology

Androshchuk I.M.: Self-Administration Form of Professional Teachers' Development within Departments of Management of Polish Higher Educational Institutions in the Framework of Open Education System. Zhytomyr Ivan Franko State University Journal – Pedagogical Sciences 2 (93), 2018, 13–21.

Basińska B.A., Garnik І. (red.): Zarządzanie informacyjnym środowiskiem pracy. Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2014.

Becker-Pestka D. , Kołodziej J., Pujer K.: Rozwój osobisty i zawodowy. Wybrane problemy teorii i praktyki. EXANTE, Wrocław 2017.

Czarnecki K.: Teoretyczne podstawy zawodowego rozwoju człowieka. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humaitas w Sosnowcu 2, 2007, 39.

Europejski System Edukacji Elearningowej. URL: http://www.esee.eu/index.php?id=171 (Available: 12.06.2018).

Garski K., Gontarz J. (red.): Jak efektywnie szkolić pracowników. PARP, Warszawa 2009.

Jankowski D.: Twórczy rozwój jednostki w całożyciowych procesach edukacji i samoedukacji. Dialog o Kulturze i Edukacji 1/2012, 120–121.

Kopciał P.: Analiza metod e-learningowych stosowanych w kształceniu osób dorosłych. Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki 9(7), 2013, 80.

Kozioł L.: Determinanty rozwoju e-learningu korporacyjnego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Siedlcach 98, 2013, 64–65.

Kozioł M.: Wykorzystanie e-learningu w procesie szkolenia małych i średnich przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomii w Tarnowie 1, t. 22, 2013, 48.

Król H., Ludwiczyński A. : Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. PWN, Warszawa 2007.

Listwan T.: Kształcenie kadry menedżerskiej firmy. KADRY, Wrocław 1998.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego: Strategia Rozwoju Kraju 2020. Warszawa, 2012. URL:http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/7938232EA0AAD4F2C1257AD00052A8F6/%24File/972.pdf (Available: 12.06.2018).

Nauczyciel akademicki. URL: https://pl.wikipedia.org/wiki/Nauczyciel_akademicki (Available: 12.06.2018).

Nowacki T.: Leksykon pedagogiki pracy, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom 2007.

Oliynyk V.: Vidkryta pislyadyplomna pedahohichna osvita i dystantsiyne navchannya v zapytannyakh i vidpovidyakh. Universytet menedzhmentu osvity NAPN Ukrayiny, Kyyiv 2013.

Społeczeństwo informacyjne w liczbach. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, 2014. URL: https://www.gov.pl/documents/31305/0/spoleczenstwo_informacyjne_w_liczbach_2014_interactive_ok+%281%29.pdf/9c5e5068-5a03-6b80-ffb5-29eec1d46e2b (Available: 12.06.2018).

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym”. Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami.

Zapasa A.: Poradnik e-learningu. Świdnik 2011.

Download

Published : 2018-09-25


Oliynyk, V., & Androshchuk, I. M. (2018). DIGITAL TECHNOLOGIES FOR SUPPORTING THE MANAGEMENT PROCESSES OF TEACHER PROFESSIONAL GROWTH WITHIN THE DEPARTMENTS OF MANAGEMENT IN THE UNIVERSITIES OF THE REPUBLIC OF POLAND. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, 8(3), 55-59. https://doi.org/10.5604/01.3001.0012.5286

Victor Oliynyk 
State Higher Educational Institution “University of Educational Management” of the NAES of Ukraine  Ukraine
http://orcid.org/0000-0002-2576-0722
Iryna M. Androshchuk  irenandro@gmail.com
State Higher Educational Institution “University of Educational Management” of the NAES of Ukraine  Ukraine
http://orcid.org/0000-0002-3557-793X