EXPANSION OF THE DISCHARGE ARC IN THE AXIAL MAGNETICAL FIELD


Abstract

The test results of the contacts generating the axial magnetic field made in Electrotechnical Institute are presented. Short-circuit test were made in dismountable vacuum chamber on two contacts. The diffusion arc of the interrupted short circuit currents recorded by means of a high speed camera are shown. At the first part of this paper the tests circuit and the equipment used were described. At the second part of this paper oscillograms and diffusion arc of the interrupted short circuit currents recorded by means high speed camera are attached. Conclusions contained the results of these investigations.


Keywords

distribution of electric and magnetic field; electric arc; vacuum circuit breaker; unipolar contact

Borkowski P.: Nowoczesne metody badań zestyków elektrycznych, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2013.

Budzyński P.: Wyłączniki próżniowe wysokiego napięcia, Materiały konferencyjne „Łączniki 2012” Pieczyska, 33-41.

Chmielak W.: Badanie prądów połukowych w wyłączniku próżniowym w układzie syntetycznym z wymuszonym obcięciem prądu. Wiadomości Elektrotechniczne, 7/2007.

Grodziński A., Szymański A., Sibilski H., Dzierżyński A., Berowski P., Hejduk A., Krasuski K.: Rozbieralna komora próżniowa do badań łuku dyfuzyjnego, Elektronika: Konstrukcje, Technologie, Zastosowania, 8/2011, 45-47.

Janiszewski J., Batura R., Emisja materiału elektrod łączników próżniowych podczas procesów łączeniowych, Przegląd Elektrotechniczny, 10/2008, 159-161.

Janiszewski J., Józefowicz K.: Oddziaływanie elektrycznego łuku łączeniowego na powierzchnie zestyków łączników próżniowych, Przegląd Elektrotechniczny, 10/2008, 155-158.

Katsumi K., Shuhei K, Shigemitsu O., Hitoshi O.: Optimization technique for electrical insulation design of vacuum interrupters, IEEE Trans. on Dielectrics and Electrical Insulation, 5, 2008.

Krasuski K.: The influence of contact setting on the magnetic flux density distribution, Eletrotechnical Institute Publishing House Recent Advances in Numerical Modelling, 2009, 10-24.

Sibilski H., Dzierżyński A., Grodziński A., Szymański A., Błażejczyk T, Berowski P., Hejduk A., Krasuski K.: Badanie styków dla łączników próżniowych średniego napięcia, Przegląd Elektrotechniczny, 12a/2012, 193-197.

Slade P.G.: The Vacuum Interrupter, Theory, Design and Application, CRC Press, Taylor & Francis Group, 2008.

Yu L., Liu Z., Wang J., Geng Y., Sun L. Yu R., Xue X.: Contacts Impact Phenomena in a 126 kV Vacuum Circuit Breaker, XXVth Int. Symp. on Discharges and Electrical Insulation in Vacuum - Tomsk, 2012.


Published : 2015-06-30


Krasuski, K. (2015). EXPANSION OF THE DISCHARGE ARC IN THE AXIAL MAGNETICAL FIELD. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, 5(2), 10-12. https://doi.org/10.5604/20830157.1159319

Krzysztof Krasuski  krasuski@iel.waw.pl
Instytut Elektrotechniki, Zakład Wielkich Mocy  Poland