TWO PARALLEL WIND MEASUREMENTS AS AN ACCURATE ASSESSMENT OF LOCAL WIND ENERGY RESOURCES


Abstract

The wind measurements were made using two measuring masts spaced 17.6 km apart. Two numerical terrain models were identified - the numerical terrain model and the numerical roughness model. During measurement data analysis significant differences in measured wind speed between measuring masts were noted. Additional wind measurements may be necessary to obtain complete wind quality information for the location.


Keywords

wind measurement; digital elevation model; surface roughness; geographic information systems

Bossard, M., Feranec, J. i Otahel, J.: CORINE land cover technical guide – Addendum 2000. EEA, Copenhagen 2000.

Gnyp, P.: Analiza warunków wiatrowych na przykładzie masztu pomiarowego Grapice (województwo pomorskie. Przegląd Naukowy – Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 2015/Vol. 24, 391-399.

Lorenc, H. Struktura i zasoby energetyczne wiatru w Polsce. IMiGW, Warszawa 1996.

Karwel, A.: Ocena dokładności modelu SRTM na obszarze Polski. Archiwum Fotogrametrii, Kartografi i i Teledetekcji, 2006/Vol. 16, 289-291.

Kowalczyk, E. i Kowalczyk, R.: Inwestuję w elektrownię wiatrową. Poligraf, Brzezia Łąka k. Wrocławia 2009.

Majewski, G., Nasiłkowska, B.: Energia wiatru – ocena zasobów i problemy inwestycji w odnawialne źródła energii na przykładzie gminy Latowicz (woj. mazowieckie. Przegląd Naukowy – Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 2011/Vol. 20, 61-71.

Nielsen, P.: WindPRO 2.8 User Guide. EMD International A/S, Aalborg 2012.

Tony Burton, T., David Sharpe, D., Nick Jenkins, N. i Ervin Bossanyi, E.: Wind Energy Handbook. John Wiley & Sons, West Sussex 2001.

Tytko, R.: Odnawialne źródła energii. OWG, Warszawa 2010.

PN-EN 61400-12-1:2006:2006-07-26. Turbozespoły wiatrowe -- Część 12-1: Pomiary własności energetycznych wiatrowych turbozespołów prądotwórczych.

http://www.ammonit.com/images/stories/download-pdfs/datasheets/anemometers/anemometer_thiesfirstclassadvanced_s11100-h.pdf [09.05.2017]

http://www.ammonit.com/images/stories/download-pdfs/datenblaetter/01_datenlogger/en_ds_datalogger_meteo-32.pdf [09.05.2017]

http://www.ammonit.com/images/stories/download-pdfs/datasheets/windvanes/windvane_thiescompactpotplug_s22200-s22200h.pdf [09.05.2017]

http://www.measnet.com/wp-content/uploads/2016/05/measnet_siteassessment_v2.0.pdf [18.11.2016]

http://www.vestas.com/en/system/links/media-links/product-media/brochures/uk/2mw-product-brochure [06.10.2015]

http://www.geoportal.gov.pl/ [15.04.2017]

http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/Eurasia/ [27.04.2017]

http://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover/clc-2012 [27.04.2017]


Published : 2018-09-25


Gnyp, P. (2018). TWO PARALLEL WIND MEASUREMENTS AS AN ACCURATE ASSESSMENT OF LOCAL WIND ENERGY RESOURCES. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, 8(3), 69-72. https://doi.org/10.5604/01.3001.0012.5293

Piotr Gnyp  piotr.gnyp@hotmail.com
Silesian University of Technology, Faculty of Energy and Environmental Engineering  Poland