UTILISATION OF ÅNGSTRÖM METHOD FOR ESTIMATING A THERMAL DIFFUSIVITY OF CHARGE IN INDUCTION HEATING SETUP


Abstract

Main aim of this article is to find method for determination thermal diffusivity of induction heated charge. Unique try of utilisation  ÅNGSTRÖM’s method and it’s sensitivity on various parameters of setup was presented. Summary allows to say that with respect to shown precautions it is possible to achieve results on satisfactory level of accuracy.


Keywords

thermal diffusivity; material properties; induction heating

Ångström A.J.: Phil. Mag. 25, 130, 1863.

Szczeniowski S.: Fizyka doświadczalna, cz. II, Ciepło i fizyka drobinowa, PWN, Warszawa, 1964.

Vandersande J.W., Pohl R.O.: Simple apparatus for the measurement of thermal diffusivity between 80–500 K using the modified Ångström method, Review of Scientific Instruments 51, 1694, 1980.

Zgraja J.: Eksperymentalne szacowanie materiałowych parametrów cieplnych w procesie pośredniego wyznaczania charakterystyk materiałowych indukcyjnie nagrzewanego wsadu. Przegląd Elektrotechniczny, 7/2011, 72-75.

Zgraja J.: The stand for determining of thermal-electrical material properties of induction heated charge, COMPEL: The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering, Vol. 30, Iss. 5, 2011, 1487 – 1498.


Published : 2015-06-30


Cieślak, A., & Zgraja, J. (2015). UTILISATION OF ÅNGSTRÖM METHOD FOR ESTIMATING A THERMAL DIFFUSIVITY OF CHARGE IN INDUCTION HEATING SETUP. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, 5(2), 35-38. https://doi.org/10.5604/20830157.1159328

Adam Cieślak  acieslak@kis.p.lodz.pl
Politechnika Łódzka, Instytut Informatyki Stosowanej  Poland
Jerzy Zgraja 
Politechnika Łódzka, Instytut Informatyki Stosowanej  Poland