PHOTOVOLTAIC SYSTEMS IN BUILDINGS – MODEL OF WORK IN LUBLIN CLIMATE CONDITIONS AND ENVIRONMENTAL ASPECTS


Abstract

Due to the increasing consumption and depletion of fossil fuels’ resources, one of the nowadays major problems is energy supply. Consequently, renewable energy sources, such as solar energy, are becoming more and more popular. However, introduction of new technologies should always be accompanied by the analysis of their impact on the environment. This article presents the results of the comparison of carbon dioxide emissions from selected photovoltaic systems on the basis of the environmental management method Life Cycle Assessment. Model of the installation work included local climate conditions. In comparison with the emission indicators of conventional energy sources, solar technologies bring a significant decrease of greenhouse gas emissions throughout the life cycle, and therefore can be used for the implementation of the international regulations in this area.


Keywords

carbon footprint; solar energy; photovoltaic; life cycle assessment; environmental management; Global Warming Potential

Adamczyk J.: Koncepcja zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2006.

Alsema E.A.: Energy Pay-back Time and CO2 emissions of PV systems. Progress in Photovoltaics: Research and Applications, Vol. 8, I. 1, 2000, 17-25.

Ardente F., Beccali G., Cellura M., Lo Brano V.: Life cycle assessment of solar thermal collector. Renewable Energy, Vol. 30, 2005, 1031-1054.

Battisti R.G, Corrado A.: Environmental assessment of solar thermal collectors with integrated water storage. Journal of Cleaner Production, Vol. 13, 2005, 1295-1300.

Cel W., Pawłowski A., Cholewa T.: Ślad węglowy jako miara zrównoważoności odnawialnych źródeł energii / Carbon footprint as the sustainability indicator for renewable energy sources. Prace Komisji Ekologii i Ochrony Środowiska Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego, Vol. IV, 2010, 15-22.

Frankl P., Corrado A., Lombardelli S.: Photovoltaic (PV) systems, final report ECLIPSE. European Commission 2004.

Fthenakis V.M.: Life Cycle Impact analysis of cadmium in CdTe PV production. Renevable & Sustainable Energy Review, Vol. 8, 2004, 303-334.

Fthenakis V.M., Kim H.C., Alsema E.: Emissions from Photovoltaic Life Cycles. Environmental Science Technology, Vol. 42, 2008, 2168-2174.

Kalogirou S.: Environmental benefits of domestic solar energy systems. Energy Conversion and Management, Vol. 45, 2004, 3075-3092.

Kalogirou S.: Thermal performance, economic and environment al life cycle analysis of thermosiphon solar water heaters. Solar Energy, Vol. 83, 2009, 39-48.

Kowalski Z., Kulczycka J., Góralczyk M.: Ekologiczna ocena cyklu życia procesów wytwórczych (LCA)/Ecological Life Cycle Assessment of manufacturing processes (LCA), PWN, 2007.

Pawłowski A.: Rewolucja rozwoju zrównoważonego. Problemy Ekorozwoju/Problems of Sustainable Development, Vol. 4, No 1, 2009, 65-76.

Popczyk J.: Ocena potencjału realizacji celów Pakietu 3x20, w szczególności w aspekcie redukcji emisji za pomocą różnych technologii. Zmiany klimatu – wyzwania dla gospodarki, Vol. 4, 2009, http://csm.org.pl/

www.jrc.ec.europa.eu, Joint Research Centre, 01.2015.

Zbiciński I., Staveniuter J., Kozłowska B., Van De Covering H.P.M.: Product Design and Life Cycle Assessment, Book 3 in a series on Environmental Management, The Baltic University Press, Uppsala 2006.

Zdyb A.: Badania nad zwiększeniem wydajności barwnikowych ogniw słonecznych. Monografie PAN, Vol. 94, Lublin, 2012.

Żelazna A., Pawłowski A.: Korzyści środowiskowe z wykorzystania systemów solarnych na przykładzie budynku jednorodzinnego, Proceedings of ECOpole, Vol. 5(2), 2011, 649.


Published : 2015-06-30


Żelazna, A. (2015). PHOTOVOLTAIC SYSTEMS IN BUILDINGS – MODEL OF WORK IN LUBLIN CLIMATE CONDITIONS AND ENVIRONMENTAL ASPECTS. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, 5(2), 64-71. https://doi.org/10.5604/20830157.1159333

Agnieszka Żelazna  a.zelazna@wis.pol.lublin.pl
Politechnika Lubelska, Wydział Inżynierii Środowiska, Instytut Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii, Zakład Zrównoważonego Rozwoju  Poland