Comparative analysis of the quality of Polish banks internet services


Abstract

The article presents the results of a comparative analysis of the quality of websites and mobile websites of sixteen largest banks operating in Poland. The analysis was conducted taking into account multiple criteria of choosing the optimal website under certain circumstances. Sixteen different criteria in three different areas have been defined, those areas being: functionality and accessibility, innovation, safety. Using the method of weighted criteria, a ranking has been made in each of the groups and for the final criterion. Multiple-criteria decision analysis allowed the identification of the highest quality banking systems.


Keywords

electronic banking; analysis of the quality; websites

[1] E. Ślązak, E: Guzek, Innowacyjna Bankowość Internetowa: Bank Web 2.0, Warszawa, Wolters Kluwer Polska, 2012
[2] NetB@nk, Raport: Bankowość internetowa i płatności bezgotówkowe, IV kwartał 2015, Związek Banków Polskich, http://zbp.pl/public/repozytorium/wydarzenia/images/marzec_2016/konferencja/Netbank_Q4_finalna_na_konferencje_20160322.pdf [01.04.2016]
[3] D. Bednarska-Olejniczak, Zachowania młodych konsumentów na rynku usług bankowych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej We Wrocławiu, 2012
[4] S. Barnes, R. Vidgen, Assessing the quality of auction Web sites, Proceedings of the 34th Annual Hawaii International Conference on System Sciences, p. 10, 2001
[5] S. Barnes, R. Vidgen, An Evaluation of Cyber-Bookshops: The WebQual Method, International Journal of Electronic Commerce, vol. 6, no. 1, p. 11, 2001
[6] H. W. Webb, L. A. Webb, SiteQual: an integrated measure of Web site, The Journal of Enterprise Information Management, Vol. 17, No. 6, 2004
[7] W. Chmielarz, M. Zborowski, Analiza usług bankowości elektronicznej dla klientów indywidualnych w Polsce metodą punktową i konwersji. In D. Jelonek & T. Turek, eds. Wiedza i technologie informacyjne : nowe trendy badań i aplikacji: monografia, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, pp. 145–157, Częstochowa, 2013
[8] W. Chmielarz, Comparative analysis of electronic banking services in selected banks in poland in 2013, Research Papers of the Wroclaw University of Economics, no. 316, pp. 16-29, 2013
[9] B. Prus, M. Szylar, Evaluation of possibility to use typological procedure and wrocław taxonomy to analyse agriculture development conditions on the example of the former kraków voivodeship communes, Geomatics, Landmanagement & Landscape, no. 4, pp. 83-101, 2015
[10] A. Binderman, Wielokryterialne metody analizy zróżnicowania polskiego rolnictwa w 2009 roku, Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych / Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, no. 2, 2011
[11] N. Prat, I. Comyn-Wattiau, J. Akoka, A Taxonomy of Evaluation Methods for Information Systems Artifacts, Journal of Management Information Systems, vol. 32, no. 3, pp. 229-267, 2015
[12] S. Kauf, Wykorzystanie metody taksonomii wrocławskiej w segmentacji rynku, Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, no. 195, 2014
[13] M. Ehrgott, Multicriterial optimization, 2nd edition, Springer, Berlin, 2005
[14] Optymalizacja Wielokryterialna, A.M.J. Skulimowski, http://brasil.cel.agh.edu.pl/~13sustrojny/on/index.html [01.06.2016]
[15] T. Lachowicz, Optymalizacja wielokryterialna decyzji w zagadnieniach bezpieczeństwa funkcjonowania podmiotu, Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, no. 235, p. 144, 2015
[16] G. Elaniuk, Rok silnych wrażeń, Miesięcznik Finansowy Bank, nr 6(278), 2016
[17] W. Chmielarz, Comparative analysis of electronic banking services in selected banks in poland after the 2009-2010 crisis, Studies & Proceedings Polish Assoc

Published : 2016-11-14


Osiński, M., & Miłosz, M. (2016). Comparative analysis of the quality of Polish banks internet services . Journal of Computer Sciences Institute, 1(1), 44-49. https://doi.org/10.35784/jcsi.110

Michał Osiński  michal.osinski@pollub.edu.pl
Lublin University of Technology  Poland
Marek Miłosz 
Lublin University of Technology  Poland