Implementation of web applications supporting business management basing on companies in chosen geographic area


Abstract

The article describes implementation of internet applications supporting business management, basing on implementations in
particular travel agencies. Various web application types of were presented, with the analysis of pros and cons of their usage. Diagnostic survey method was used in the analysis. Results of research have shown, that most popular web application used by travel agencies is CRM.
Companies from travel business line proved efficiency of this tool, by increase of sales performance.


[1] Adamczewski P., Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce, Warszawa 2003.
[2] Beynon-Davies, P. Inżynieria systemów informacyjnych. Warszawa: WNT, 1999.
[3] Chmielarz W. 1996. Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie. Aspekt modelowy w budowie systemów. Warszawa: Wyd. Dom Wydawniczy Elipsa: 36.
[4] Dziembek D.Ś Rozwiązania Cloud Computing we wspomaganiu strategii kodyfikacji wiedzy w organizacji wirtualnej, Pr. Nauk. UE Wroc. nr 212, Inform. Ekon. nr 22,Wrocław 2011.
[5] Grudzewski W., Metody projektowania systemów zarządzania. Difin, Warszawa, 2004.
[6] Januszewski A., FunkcjonalnoĞć informatycznych systemów zarządzania, Warszawa 2008.
[7] Zalewski W., Analiza systemów informatycznych wspomagających zarządzanie produkcją w wybranych przedsiębiorstwach. Economy and Management – 4/2011

Published : 2019-06-30


Poniatowski, M., & Miłosz, E. (2019). Implementation of web applications supporting business management basing on companies in chosen geographic area . Journal of Computer Sciences Institute, 11, 96-100. https://doi.org/10.35784/jcsi.147

Mateusz Poniatowski  mateusz.poniatowski@pollub.edu.pl
Lublin University of Technology  Poland
Elżbieta Miłosz 
Lublin University of Technology  Poland