Comparative analysis of selected programming issues requiring inter-process and inter-thread communication


Abstract

The following article presents a comparison of multithread and multiprocess communication and synchronization. The theoretical comparison was supported by the solutions of practical, classical synchronization problems. The availability of communication and synchronization mechanisms in the Boost library and in IPC interprocess communication was compared.A subjective assessment of the difficulty in implementation and applications performance was also presented.


Keywords

threads; processes; boost; IPC; operation systems

[1] Brzeziński Jerzy, Wawrzyniak Dariusz. Politechnika Poznańska. Materiały z zajęć Systemy Operacyjne. http://wazniak.mimuw.edu.pl/index.php?title=Systemy_operacyjne. 2006.
[2] Fusco John, Linux, Niezbędnik programisty. Helion 2009.
[3] Karbowski A., Niewiadomska-Szynkiewicz E., Programowanie równoległe i rozproszone. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 2009
[4] Pańczyk Maciej, Politechnika Lubelska Materiały z przedmiotu Systemy Operacyjne 2014.
[5] Pańczyk Maciej, Politechnika Lubelska Materiały z przedmiotu Programowanie Równoległe i Rozproszone 2014.
[6] Love R., Linux, Programowanie systemowe. Helion. Gliwice 2008.
[7] Williams Anthony, BotetEscriba Vicente. Official documentation for Boost Library - Chapter 39. Thread. http://www.boost.org/doc/libs/1_68_0/doc/html/thread.html. 2007.
[8] Bershad, Brian N., et al. "User-level interprocess communication for shared memory multiprocessors." ACM Transactions on Computer Systems (TOCS) 9.2 (1991): 175-198.
[9] Guźlewski Z., Weiss T., Programowanie współbieżne i rozproszone w przykładach i zadaniach. WNT, Warszawa 1993.

Published : 2019-06-30


Wróbel, K. (2019). Comparative analysis of selected programming issues requiring inter-process and inter-thread communication . Journal of Computer Sciences Institute, 11, 149-154. https://doi.org/10.35784/jcsi.180

Kamil Wróbel  wrobelkamilx@gmail.com
Lublin University of Technology  Poland