Contactless interfaces in virtual reality


Abstract

This work presents the results  research on interfaces enabling navigation in virtual reality. An original program presenting a typical museum gallery has been written. It implemented a number of different moving scenarios. The paper analyzes which of these methods is best for the user. The optimal speed was tested and determined, using the user feels comfortable and does not lose the sense of control over the program.


Keywords

virtual reality; contactless interfaces; Cardboard glasses

Ł. Pełka, Ł. Podstawka, T. Szymczyk, Analiza porównawcza gogli do VR, Journal of Computer Sciences Institute 10, 2019.

Ł. Rosiński, Raport dotyczący sytuacji na rynku VR, The Farm 51, 2018.

I. Plakhotniuk, M. Popko, T. Szymczyk, Health Aspects of Immersion in VR. Virtual Disease - Factor or Myth?. INTED 2019, 13th International Technology, Education and Development Conference.- 2019, s. 543-551

A. Kempa, T. Staś, Wstęp do programowania w C#: Łatwy podręcznik dla początkujących, Tomasz Staś, 2014.

P. Buchwald, Urządzenia mobilne w systemach rzeczywistości wirtualnej, Helion, 2018.

W. Malina, M. Szwoch, Podstawy projektowania interfejsów użytkownika, Helion, 2017

Dokumentacja Unity: https://docs.unity3d.com [04.2019]

Dokumentacja Unity dla VR: https://developer.oculus.com [dostęp: 04.2019]

Rzeczywistość wirtualna: https://pl.wikipedia.org/wiki/Rzeczywistość_wirtualna [10.2019]

Średnia prędkość chodu człowieka: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0 [10.2019]

Download

Published : 2020-06-30


Dragni, A., & Szymczyk, T. (2020). Contactless interfaces in virtual reality. Journal of Computer Sciences Institute, 15, 168-171. https://doi.org/10.35784/jcsi.2050

Andriy Dragni  andrij.dragni@gmail.com
Lublin University of Technology  Ukraine
Tomasz Szymczyk 
Lublin University of Technology  Poland