Evaluation of the availability of websites of communes in the Lubelskie Province


Abstract

The article discusses the results of the research on the accessibility of 190 official websites of commune offices in the Lubelskie Province. For this purpose, an experiment was developed which consisted of two stages: the first one in which three automatic tools were used, and the second one for the needs of which a checklist containing eight criteria was developed and used. In this manner, two indicators were obtained specifying the percentage level of website availability. Afterwards the conditions specifying when the website of the commune office will be considered as meeting accessibility requirements were adopted. It was established that fulfilling the requirements would take place after the website obtained the result no lower than 80% in the automatic survey and no lower than 50% in the expert analysis. After conducting the research, on the basis of the collected results, the general level of accessibility of websites of communes from the Lubelskie Province was specified. For the automatic analysis, it was 74.92% and for the expert analysis – 45.99% and in both cases it was lower than the assumed thresholds. Only 33 communes reached or exceeded both of the established accessibility thresholds.


Keywords

website accessibility; accessibility evaluation; web accessibility testing techniques; accessibility automated tools; commune office websites; wcag

Główny Urząd Statystyczny, Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w jednostkach administracji publicznej, przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych w 2020 roku, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne/wykorzystanie-technologii-informacyjno-komunikacyjnych-w-jednostkach-administracji-publicznej-przedsiebiorstwach-i-gospodarstwach-domowych-w-2020-roku,3,19.html#, [14.03.2021].

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych

podmiotów publicznych, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000848/T/D20190848L.pdf, [14.03.2021].

Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001000/T/D20181000L.pdf, [14.03.2021].

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L2102&from=PL, [14.03.2021].

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, https://www.uodo.gov.pl/pl/131/224, [14.03.2021].

K. Kowalik, Samorządowe media internetowe–uwarunkowania społecznoprawne wdrażania wymagań WCAG 2.0. Próba diagnozy dostępności (web accessibility) i użyteczności (web usability), Studia Medioznawcze, 61(2), 55-64, 2015, http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-a9bef399-8863-4895-8244-dc7553bad518, [14.03.2021].

D. Paszkiewicz, J. Dębski, Dostępność serwisów internetowych. Dobre praktyki w projektowaniu serwisów internetowych dostępnych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Warszawa, 2013, https://www.power.gov.pl/media/13588/Dostepnosc-serwisow-internetowych-Dominik-Paszkiewicz-Jakub-Debski.pdf, [14.03.2021].

A. Dejnaka, Internet bez barier - accessibility oraz usability a potrzeby osób niepełnosprawnych. Niepełnosprawność - zagadnienia, problemy, rozwiązania, nr II/2012(3), 37-51, 2012, https://www.pfron.org.pl/fileadmin/files/0/171_03_Agnieszka_Dejnaka.pdf, [14.03.2021].

D. Zdonek, S. Spałek, Metody oceny dostępności stron internetowych i problemy związane z ich wiarygodnością, Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie, Politechnika Śląska, 2013, http://www.woiz.polsl.pl/znwoiz/z64/p/Zdonek_D_SpalekS_Metody_dost%eapno%9cci_korekta_do_druku.pdf, [14.03.2021].

M. Proskura, S. Podkościelna, G. Kozieł, An Examination of Selected Websites Availability For People With Various Types of Disabilities, Journal of Computer Sciences Institute, 17, 345-350, 2020, https://doi.org/10.35784/jcsi.2167, [14.03.2021].

N. E. Youngblood, J. MacKiewicz, A usability analysis of municipal government website home pages in Alabama, Government Information Quarterly, 29(4), 582-588, 2012, https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=6087239&tag=1, [14.03.2021].

I. G. B. N. E. Darmaputra, S. S. Wijaya, M. A. Ayu, Evaluating the accessibility of provinces' e-government websites in Indonesia, 2017 5th International Conference on Cyber and IT Service Management (CITSM), Denpasar, Indonesia, 1-6, 2017, https://ieeexplore.ieee.org/document/8089322, [20.03.2021].

P. T. Jaeger, The endless wire: E-government as global phenomenon, Government Information Quarterly, 20(4), 323-331, 2003, http://dx.doi.org/10.1016/j.giq.2003.08.003, [20.03.2021].

Y. Ichsani, Y. Nurhadryani, F. Ardiansyah, Framework Development to Measure Usability and Accessibility on the e-Government Websites of Indonesia Provinces, 2012,http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/59445, [20.03.2021].

B. Gohin, V. Vinod, A study on web accessibility in perspective of evaluation tools, International Review on Computers and Software, 8(11), 2648-2654, 2013.

K.H. LEE, A study on non-blind algorithm of subarray signal processing for desired signal estimation, International Journal of Control and Automation, 6, 373-380, 2013, http://article.nadiapub.com/IJCA/vol6_no2/36.pdf, [20.03.2021].

W. Stasiak, M. Dzieńkowski, Accessibility assessment of selected university websites [w druku], Journal of Computer Sciences Institute, 18, 2021.

J. Martins, R. Gonçalves, F. Branco, A full scope Web accessibility evaluation procedure proposal based on Iberian eHealth Accessibility Compliance, Computers in Human Behavior, 73, 2016, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563216308317, [20.03.2021].

Urząd Statystyczny w Lublinie, Województwo Lubelskie. Podregiony. Powiaty. Gminy 2019, https://lublin.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/roczniki-statystyczne/wojewodztwo-lubelskie-podregiony-powiaty-gminy-2019,1,16.html, [11.08.2020].

Utilitia, https://validator.utilitia.pl/analyses/new, [11.08.2020].

Tingun Page Checker, http://checkers.eiii.eu/, [11.08.2020].

Google PageSpeed Insights, https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=pl, [11.08.2020].

Download

Published : 2021-06-30


Bednarczyk, M., & Dzieńkowski, M. (2021). Evaluation of the availability of websites of communes in the Lubelskie Province. Journal of Computer Sciences Institute, 19, 114-120. https://doi.org/10.35784/jcsi.2618

Michał Bednarczyk  michal.bednarczyk1@pollub.edu.pl
Lublin University of Technlogy  Poland
Mariusz Dzieńkowski 
Lublin University of Technology