Tools to support user interface design web applications - comparative analysis


Abstract

Comparative analysis tools for the design of graphical user interfaces was carried out using a multi-criteria analysis. The research helped to determine the selected tools of diagnostic criteria, which were used to choose the best tool.


Keywords

user interface; designing; supporting tools; graphical user interface

[1] Jaszkiewicz A.: Inżynieria oprogramowania. Helion, Gliwice, 1997.
[2] Sacha K.: Inżynieria oprogramowania. Wydawnictwo naukowe PWN, 2010.
[3] Miłosz M.: Ergonomia systemów informatycznych. Politechnika Lubelska, 2014.
[4] Spolsky J.: Projektowanie interfejsu użytkownika: poradnik dla programistów. Mikom 2001.
[5] https://docplayer.pl/3268459-Projektowanie-interfejsuuzytkownika-1-jaroslaw-kuchta-projektowanie-aplikacjiinternetowych.html [03.2019].
[6] Lipski S., Miłosz M.: Analiza porównawcza narzędzi do budowy prototypów interfejsów. Journal of Computer Sciences Institute (JCSI), vol. 1 (2016) p. 38-43.
[7] Łasocha A., Miłosz M.: Analiza porównawcza systemów wspomagających prototypowanie interfejsów. Journal of Computer Sciences Institute (JCSI), vol. 4 (2017) p. 122-127.
[8] Kultys B., Miłosz M.: Wykorzystanie User Experience w procesie poprawy GUI aplikacji. Journal of Computer Sciences Institute (JCSI), vol. 1 (2016) p. 25-29.
[9] Adobe XD — materiały szkoleniowe i pomoc techniczna https://helpx.adobe.com/pl/xd/user-guide.html [03.2019].
[10] Figma Features https://www.figma.com/features/ [03.2019].
[11] Panek, T.: Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej. Szkoła Główna Handlowa – Oficyna Wydawnicza, 2009.
[12] Cid-López A., Hornos M., Carrasco R., Herrera-Viedma E., Applying a linguistic multi-criteria decision-making model to the analysis of ICT suppliers’ offers. Expert Systems with Applications, 57, 2016, 127-138.
[13] Brooke J.: SUS: A ‘quick and dirty’ usability scale. In P. Jordan, B. Thomas, & B. Weerdmeester (Eds.), Usability Evaluation in Industry. London, UK: Taylor & Francis.
[14] Brooke J.: SUS: A retrospective. Journal of Usability Studies.
[15] Lewis J. R., Sauro J.: Item Benchmarks for the System Usability Scale. Journal of Usability Studies. May 2018, vol. 13 Issue 3.
[16] Wierusz J.: Skala użyteczności systemu (SUS) https://www.mysurveylab.com/pl/blog/skala-uzytecznoscisystemu-sus/ [03.2019].
[17] System Usability Scale (SUS) https://www.usability.gov/howto-and-tools/methods/system-usability-scale.html [03.2019].
Download

Published : 2019-09-30


Serafin, P., & Miłosz, M. (2019). Tools to support user interface design web applications - comparative analysis . Journal of Computer Sciences Institute, 12, 172-178. https://doi.org/10.35784/jcsi.434

Paweł Serafin  pawel.serafin93@o2.pl
Lublin University of Technology  Qatar
Marek Miłosz 
Lublin University of Technology  Poland