Comparative analysis of e-Learning tools


Abstract

The article presents a comparative analysis of e-learning platforms. For the analysis selected two types of platforms: open source and commercial. Particular attention has been paid to the functionality offered by them. In addition, the study takes into account the results of the survey among teachers in four selected schools.


Keywords

e-learning; open source platforms; commercial platforms

[1] Jak powstał internet? Historia prawdziwa, http://softonet.pl/publikacje/poradniki/Jak.powstal.internet.Historia.prawdziwa,1192 [16.12.2016].
[2] Gogos R.: A brief history of elearning (infographic), https://www.efrontlearning.com/blog/2013/08/a-brief-historyof-elearning-infographic.html [16.12.2016].
[3] Clarke A.: E-learning nauka na odległość. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, 2007.
[4] Chrabąszcz K.: Using e-learning in the process of students’education, Research Papers Collection, 2011, Nr 1(17), s. 55-66.
[5] Kopciał P.: Analiza metod e-learningowych stosowanych w kształceniu osób dorosłych. Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki, 2013, Nr 9, Rok 7, s. 79-99.
[6] Bradford P., Porciello M., Balkon N., Backus D.: The Blackboard Learning System. The Journal Of Educational Technology Systems 35:301-314, UUP Research Working Papers, 2007.
[7] O Platformie Fronter, https://www.pol.fronter.com/o-nas/ [16.12.2016].
[8] Brzózka P.: Moodle dla nauczycieli i trenerów. Helion, 2011.
[9] Kuźmicz K.: Rzecz o edukacyjnym zastosowaniu oprogramowania klasy Open Source, czyli przegląd bezpłatnych platform edukacji wirtualnej. WWW w sieci metafor: strona internetowa jako przedmiot badań naukowych (s.258–273), Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły
Wyższej, 2008.
[10] Strona domowa platformy eFront, http://efront.pl/dlaczegoefront.html [16.12.2016].
Download

Published : 2017-03-30


Prządka, W. (2017). Comparative analysis of e-Learning tools . Journal of Computer Sciences Institute, 3, 64-69. https://doi.org/10.35784/jcsi.595

Weronika Prządka  weronika.przadka@pollub.edu.pl
Institute of Computer Science, Lublin University of Technology, Nadbystrzycka 36B, 20-618 Lublin, Poland  Poland