The analysis of usage possibilities of the Moodle platform to execute the training process in an "Engineering of internal security systems" field of study at Lublin University of Technology


Abstract

The article presents the results of research on the analysis of the possibilities of using the Moodle platform for the implementation of the education process at the engineering systems of internal security in the Lublin University of Technology. The research involved an analysis of the possibility of Moodle and computer simulation of the subject of Information Technologies.


Keywords

Moodle; e-learning

[1] Galwas B.: Otwarte uniwersytety, otwarte zasoby edukacyjne, otwarty dostęp do wiedzy, [W:] Postępy e-edukacji, praca zbiorowa pod red. Zespołu Ośrodka Kształcenia na Odległość OKNO PW, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2008.
[2] Szabłowski S.: E-learning dla nauczycieli, WO FOSZE, Rzeszów 2009.
[3] Brzóska P.: Moodle dla nauczycieli i trenerów, Helion, Gliwice 2016.
[4] Historia e-learningu na świecie i w Polsce, dostęp: http://www.heuristic.pl/blog/e-learning/Historia-e-learningu-naswiecie-i-w-Polsce;161.html [27.12.2016].
[5] Jukes I., McCain T., Crocket L.: Understanding the Digital Generation: Teaching and Learning in the New Digital Landscape, CreateSpace Independent Publishing Platform, Kanada 2010.
[6] D’Antoni S.: The Virtual University. Models & Messages. Lessons from case studies, UNESCO, Paryż 2006.
[7] Goban-Klas T.: Uczenie na odległość: formy i problemy. [W:] Okoń-Horodyńska E.: Nauczanie na odległość – nowa szansa dla edukacji, Śląskie Wydawnictwa Naukowe, Tychy 1999.
[8] Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25.09.2007 r. w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, Dz.U. 2007 Nr 188 poz. 1347
[9] Miłosz E., Juszczyk M.: Kierunek „Inżynieria systemów bezpieczeństwa wewnętrznego” jako odpowiedź Politechniki Lubelskiej na wyzwania i potrzeby bezpieczeństwa narodowego, [W:] Wybrane aspekty bezpieczeństwa narodowego; [Red:] Skrobotowicz Grzegorz, Maciąg Kamil, Lublin Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o. o., 2016, s. 50-61.
[10] Kierunki studiów, Program studiów na kierunku: Inżynieria systemów bezpieczeństwa wewnętrznego, dostęp: http://weii.pollub.pl/pl/kandydaci/kierunki-studiow
[03.01.2017].
Download

Published : 2017-09-30


Bronisz, S., & Miłosz, E. (2017). The analysis of usage possibilities of the Moodle platform to execute the training process in an "Engineering of internal security systems" field of study at Lublin University of Technology . Journal of Computer Sciences Institute, 4, 104-107. https://doi.org/10.35784/jcsi.604

Sławomir Bronisz  slawek.bronisz@gmail.com
Institute of Computer Science, Lublin University of Technology, Nadbystrzycka 36B, 20-618 Lublin, Poland  Poland
Elżbieta Miłosz 
Institute of Computer Science, Lublin University of Technology, Nadbystrzycka 36B, 20-618 Lublin, Poland  Poland