Personal data protection in terms of provisions of the Polish state and the authority of the General for Personal Data ProtectionAbstract

The article describing and expand issue personal data and their contemporary protection. Present apparatus the Inspector General for Personal Data Protection and show example results of their work. For the article was conducted survey consisting in examining the small Group of people in order to confirm the rightness activity of the institutions.


Keywords

GIODO; personal data, protecting

[1] Yahoo Security Notice September 22, 2016, https://help.yahoo.com/kb/account/sln28092.html [27.12.2016]
[2] Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971330883 [27.12.2016]
[3] Odpowiedzi na pytania dotyczące ustawy o ochronie danych osobowych, http://www.giodo.gov.pl/317/j/pl/ [27.12.2016]
[4] Jakie warunki musi spełnić administrator danych, aby przetwarzać dane osobowe zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, http://www.giodo.gov.pl/317/id_art/3201/j/pl/ [27.12.2016]
[5] Czy numer vin pojazdu stanowi dane osobowe w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych?, http://www.giodo.gov.pl/319/id_art/2836/j/pl/ [27.12.2016]
[6] Czy adres ip komputera należy do danych osobowych?, http://www.giodo.gov.pl/319/id_art/2258/j/pl/ [27.12.2016]
[7] Raport o ochronie danych osobowych GIODO, http://www.giodo.gov.pl/plik/id_p/10383/j/pl/ [27.12.2016]
[8] Rekonstrukcja odcisku palca niemieckiej minister obrony Ursuli Gertrud von den Leyen, wideo z konferencji, https://www.youtube.com/watch?v=VVxL9ymiyAU [27.12.2016]
[9] Abc zagrożeń bezpieczeństwa danych osobowych w systemach teleinformatycznych, http://www.giodo.gov.pl/plik/id_p/1560/j/pl/ [27.12.2016]
[10] Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000904 [27.12.2016]
[11] Sakowska-Baryła M., Kontrolowanie przez GIODO przetwarzania danych osobowych, „Kontrola Państwowa” 2016, nr 2, s. 28-46
[12] Przywora B., Z problematyki kontroli przetwarzania i ochrony danych osobowych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Jawność i jej ogranicznia. Zadania i kompetencje (red. Szmulik B., Szpor G.), C.H. Beck, Warszawa 2015, Wyd. I, stron 400, ISBN 978-83-255-7664-6.
[13] Kawecki M., Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych jako centralny organ administracji państwowej, Przegląd Prawa Technologii Informacyjnych ICT Law Review z 2013 r. Wyd. I.
[14] Byrski J., Tajemnica prawnie chroniona w działalności bankowej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010, stron 417, ISBN: 978-83-255-1892-9
[15] Krzysztofek M., Tajemnica bankowa i ochrona danych osobowych w praktyce bankowej, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2010, stron 324, ISBN: 9788376203249
Download

Published : 2017-09-30


Harasim, D. (2017). Personal data protection in terms of provisions of the Polish state and the authority of the General for Personal Data Protection. Journal of Computer Sciences Institute, 4, 108-111. Retrieved from https://ph.pollub.pl/index.php/jcsi/article/view/605

Damian Harasim  damian.harasim@pollub.edu.pl
Institute of Computer Science, Lublin University of Technology, Nadbystrzycka 36B, 20-618 Lublin, Poland  Poland