Comparative analysis of online tools for management and communication in IT projects


Abstract

The article presents the results of comparative analysis of selected online tools for management and communication in IT projects. The research was carried out using a multicriteria analysis and a scientific experiment which consisted in creating a project schedule in the studied applications. The results of the study allowed one to determine the values of diagnostic variables that helped to select the best tool.


Keywords

comparative analysis; online tools; project management; communication in the project

Frączkowski K.Ś Zarządzanie projektem informatycznym. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wrocław 2013.

Strojny J., Szmigiel K.: Modern Management review mmr, vol.XX, 22(3/2015), pp 249-265 Publishing House of Rzeszow University of Technology, Rzeszów, 2015.

A.K. Munns, B.F. Bjeirmi, The role of project management in achieving project success, “International, Journal of Project Management”, 14/2, 1996.

http://4pm.pl/artykuly/trojkat-ograniczen - 10.06.2017

Bradley K.: Understanding PRICE2,SPOCE Project Management Ltd, Poole 2002.

PRINCE2. Skuteczne zarządzanie projektami, OGC, Londyn 2009

A Guide to the Project Management Body of Knowledge, Fifth Edition, PMI, USA 2012.

Dałkowski B, Zalewski M, Staśto L.Ś Polskie Wytyczne Kompetencji IPMA (National Competence Baseline – NCB), wersja 3. Stowarzyszenie Project Management Polska, 2009.

http://www.scrumguides.org/ - official Scrum Guide PDF in English - 10.06.2017.

Pietras P, Zarządzanie projektami. Wybrane metody i techniki, Oficyna Księgarsko-Wydawnicza "Horyzont", Łódź, 2003.

Download

Published : 2018-03-30


Naumiuk, Łukasz, & Miłosz, E. (2018). Comparative analysis of online tools for management and communication in IT projects. Journal of Computer Sciences Institute, 6, 73-76. https://doi.org/10.35784/jcsi.643

Łukasz Naumiuk  lukasz.naumiuk@wp.pl
Institute of Computer Science, Lublin University of Technology, Nadbystrzycka 36B, 20-618 Lublin, Poland  Poland
Elżbieta Miłosz 
Institute of Computer Science, Lublin University of Technology, Nadbystrzycka 36B, 20-618 Lublin, Poland  Poland