Comparison of selected tools to perform unit tests


Abstract

The paper presents a comparative analysis of selected tools to perform unit tests. The analysis covers three most popular frameworks: MSTest, NUnit and xUnit.net. The analysis concerns the comparison of the speed of tests performing by the tools in serial and parallel manner. The tests were carried out by the author's application dedicated to .NET platform.


Keywords

unit tests; testing; .NET

[1] Augustyn D. R.: Rozwój narzędzi programowych wspierających automatyzację testów jednostkowych dla technologii .NET. Bazy danych. Rozwój metod i technologii. Bezpieczeństwo, wybrane technologie i zastosowania. WKŁ, Warszawa 2008
[2] Sochacki, G. , Pańczyk, B.: Test-Driven Development jako narzędzie optymalizacji procesu wytwarzania oprogramowania na platformie JEE. Journal of Computer Sciences Institute, 2017
[3] Jabłoński M., Karbowańczyk M.: Automatyczna ocena kompletności projektu programistycznego. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, 2017
[4] Jureczko M.: Testowanie oprogramowania, Politechnika Wrocławska, 2011
[5] Bukowski M., Paterek P.: Obiekt pozorny. A może coś innego? Kierunek rozwoju testów jednostkowych, TESTER.pl, 2007, nr 10
[6] Certyfikowany tester. Plan poziomu podstawowego Wer. 1.0, przeł. Bereza-Jarociński B., Jaszcz W., Klitenik H., Nowakowska J., Sabak J., Seredyn A., Stapp L., Ślęzak P., Żebrowski Ł., SJSI, 2006
[7] Dokumentacja narzędzia MSTest https://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh694602.aspx [09.03.2018]
[8] Dokumentacja narzędzia NUnit https://github.com/nunit/docs/wiki [09.03.2018]
[9] Pierwsze wydanie frameworka xUnit.net http://jamesnewkirk.typepad.com/posts/2008/04/xunitnet-10-rel.html [09.03.2018]
[10] Dokumentacja narzędzia xUnit.net https://xunit.github.io/#documentation [09.03.2018]
[11] Osherove R.: Testy jednostkowe. ĝwiat niezawodnych aplikacji. Wydanie II, Helion, 2014
[12] NUnit - asercje https://github.com/nunit/docs/wiki/Assertions [09.03.2018]
[13] Porównanie xUnit.net z innymi frameworkami – asercje http://xunit.github.io/docs/comparisons.html#assertions [31.03.2018]
Download

Published : 2018-12-30


Strzelecki, P., & Skublewska-Paszkowska, M. (2018). Comparison of selected tools to perform unit tests . Journal of Computer Sciences Institute, 9, 334-339. https://doi.org/10.35784/jcsi.706

Piotr Strzelecki  piotr.strzelecki93@gmail.com
Institute of Computer Science, Lublin University of Technology, Nadbystrzycka 36B, 20-618 Lublin, Poland  Poland
Maria Skublewska-Paszkowska 
Institute of Computer Science, Lublin University of Technology, Nadbystrzycka 36B, 20-618 Lublin, Poland  Poland