MODERN LAMINATE COMPOSITE DESIGNED FOR AIRCRAFT CONSTRUCTION


Abstract

The article presents modern laminate composites designed for aircraft structural elements based on ECC e461 symmetric fabric and Interglas 02037 symmetric fabric with MGS L285/H285 resin. These composites differ in the weave used and the type of fabric. The article presents basic strength parameters of the composite obtained as a result of stand tests. The results of compressive strength tests of the material samples are presented. It was shown that the weave of the fabric significantly affects the strength parameters of the composite. The change of the weave caused the increase in strength by more than 65%. The possibilities of application of this material on selected structural elements of aircraft such as: propeller blade plating, masts, shavings, pylons.


Keywords

compressive stress tests; hand lamination; symmetrical fabrics ECC e461; interglas 02037 resin

[1] J. D.Buckley, D. Edie Dan, Carbon-Carbon Materials and Composites. William Andrew pp. 12-18 1993.
[2] T.D.Burchell, Carbon Materials for Advances Technologies, Elsevier Science pp. 1 - 32 1999.
[3] Y. Chen, Engineering Energy Aluminium Conductor Composite Core and Its Application, Academic Press pp. 42 - 45 2019.
[4] H.Zvi, C.T Herakovich,Mechanics of Composite Materials, Pergamon pp. 13 - 28 1983.
[5] J. F.Rabek, Współczesna wiedza o polimerach. Tom I. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN pp. 1 - 27 2008.
[6] J. Garbarski, Materiały i kompozyty niemetalowe. Warszawa: Wyd. Politechniki Warszawskiej, pp. 12- 17 2001.
[7] H.Dąbrowski, Wytrzymałość polimerowych kompozytów włóknistych, Oficyna Wyd. Politechniki Wrocławskiej pp. 20 - 21 2002.
[8] W. Królikowski, Polimerowe kompozyty konstrukcyjne. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, pp. 14 - 30 2012.
[9] K.Szlezyngier, Z.Brzozowski, Tworzywa sztuczne. Tom II. Warszawa: Wyd. Oświatowe FOSZE, pp. 14 - 17 2013.
[10] A. Bełzowski, Podstawowe wiadomości o próbach wytrzymałości materiałów kompozytowych, Politechnika Wrocławska, Wrocław, pp. 1- 18 2007.
[11] http://www.tooling.milar.pl/zelkoty-i-zywice-do-laminowania/epoksydowe-zywice-do-laminowania/ [Accessed: 05 - Apr - 2019].
[12] https://www.instron.us/en-us/products/testing-accessories/load-frame-accessories/loadframe-support-tables-bases/2910-064 [Accessed: 09 - Mar - 2019].
Download

Published : 2019-12-15


Korzec, I., Czarnigowski, J., Łusiak, T., Rękas, D., Marciniak, M., & Komajda, K. (2019). MODERN LAMINATE COMPOSITE DESIGNED FOR AIRCRAFT CONSTRUCTION. Journal of Technology and Exploitation in Mechanical Engineering, 5(1). https://doi.org/10.35784/jteme.218

Izabela Korzec  ikorzec@wp.pl
Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny, ul. Nadbystrzycka 36, 20-618, Lublin;  Poland
Jacek Czarnigowski 
Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny, Katedra Termodynamiki, Mechaniki Płynów i Napędów Lotniczych, ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin;  Poland
https://orcid.org/0000-0003-3882-1800
Tomasz Łusiak 
Lotnicza Akademia Wojskowa, Wydział Lotnictwa, Katedra Płatowca i Silnika, ul. Dywizjonu 303 nr 35, 08-521 Dęblin;  Poland
https://orcid.org/0000-0003-2324-4596
Daniel Rękas 
Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny, ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin;  Poland
Mateusz Marciniak 
Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny, ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin;  Poland
Kamil Komajda 
Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny, ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin;  Poland
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Open access
All articles published in Journal of Technology and Exploitation in Mechanical Engineering (JTEME) are open-access. New works in this journal are licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.