DETERMINATION OF THE EFFICIENCY FACTORS OF THE ABSORPTION AND SCATTERING OF NICKEL NANOPARTICLES


Abstract

In the dipole approximation for the spherical nickel nanoparticle with a diameter D0 = 2.5 ÷ 7 nm in the spectral range from 0.2 to 1.1 μm at T = 300 K, efficiency factors of the absorption Κa and scattering Κs were determined with the help of the experimental values of the complex specific electrical polarizability. Numerical calculations of the Κa and Κs of the nickel nanoparticles were carried out in accordance with the theories of classical and quantum dimensional effects. It was shown that it is impossible to explain the photoabsorption of nickel nanoparticles by the intraband (Drude) type of absorption even taking into account classical or quantum dimensional effects.


Keywords

nickel nanoparticles; optical parameters

Aduev B.P., et al.: Issledovaniye opticheskikh svoystv nanochastits alyuminiya v tetranitropentaeritrite s ispol'zovaniyem fotometricheskogo shara. Journal of technical physics 84(9)/ 2014, 126–131.

Bondar E.A., Machulyanskiy A.V.: Spektrofotometricheskiy metod opredeleniya dinamicheskoy polyarizuyemosti ul'tradispersnykh metallicheskikh chastits. Algoritm vychisleniy. Optics and Spectroscopy 70(1)/1991, 161–163.

Bondar E.A.: Razmernyye zavisimosti opticheskikh kharakteristik malykh chastits serebra v vysokochastotnoy oblasti spektrazhe. Optics and Spectroscopy 77(3)/1994, 414–420.

Boren K., Hafmen D.: Pogloshcheniye i rasseyaniye sveta malymi chastitsami. Moscow 1986.

Edelman I.S., et al.: Mikrostruktura i magnitooptika oksida kremniya s implantirovannymi nanorazmernymi chastitsami nikelya. Journal of experimental and theoretical physics 140(6(12))/2011, 1191–1202.

Kalenskiy A.V., Ananeva M.V., Nikitin A.P.: Opticheskiye kharakteristiki nanochastits nikelya v prozrachnykh matritsakh. Modern scientific research and innovations 11-1(43)/2014, 5–13.

Kawabata A., Kubo R.: Electronic properties of fine metallic particles. II. Plasma resonance absorption. J. Phys. Soc. Japan 21(9)/1966, 1765–1772.

Kreibig U., Fragstein C.V.: The limitation of electron mean free path in small silver particles. Z. Physik 224(4)/1969, 307–323.

Landau L.D., Lifshits E.M.: Elektrodinamika sploshnykh sred. Moscow 1982.

Machulyanskiy A.V.: Razmernyye zavisimosti dinamicheskoy polyarizuyemosti ul'tradispersnykh chastits. Electronics and Communication 10/2001, 78–80.

Machulyansky A., Babych B., Machulyansky V.: Modelling of electromagnetic parameters of two-dimensional nanostructural system taking into account statistics of distribution of nanoparticles on the sizes. Proceedings of the 9th International scientific conference "Functional base of nanoelectronics", Ukraine 2017, 41–44.

Moulin E., et al.: Improved light absorption in thin-film silicon solar cells by integration of silver nanoparticles. Journal of non-crystalline solids 354/2008, 2488–2491.

Nikitin A.P.: Effektivnost' pogloshcheniya lazernogo izlucheniya nanorazmernymi vklyucheniyami metallov v zavisimosti ot dliny volny. International scientific publication Modern fundamental and applied research 4(7)/2012, 81–86.

Petrov Y.I.: Fizika malyih chastits. Nauka, Moscow 1982.

Zolotarev V.M., Morozov V.N., Smirnova E.V.: Opticheskiye postoyannyye prirodnykh i tekhnicheskikh sred. Khimiya. Leningrad 1984.

Download

Published : 2018-02-28


Machulianskyi, O., Babych, B., & Machulianskyi, V. (2018). DETERMINATION OF THE EFFICIENCY FACTORS OF THE ABSORPTION AND SCATTERING OF NICKEL NANOPARTICLES. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, 8(1), 4-7. https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.8541

Oleksandr Machulianskyi  machulanske@gmail.com
NTUU Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, Department of Microelectronics  Ukraine
Bohdan Babych 
NTUU Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, Department of Microelectronics  Ukraine
Viktor Machulianskyi 
NTUU Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, Institute for Applied System Analysis  Ukraine