DETERMINATION OF R = F(T) CHARACTERISTICS OF THE FIRST AND SECOND GENERATION SUPERCONDUCTING TAPES


Abstract

The experimental characteristics R = f(T) of the first (1G) and the second (2G) generation HTS tapes are presented in this paper. The paper describes samples preparation of 1G and 2G superconducting tapes, describes the measurement method and the results of experimental studies.


Keywords

superconductivity; 1st and 2nd generation HTS tape; superconducting fault current limiter

Baldan C.A., Oliveira U.R., Shigue C.Y., Filho E.R.: Evaluation of Electrical Properties of Lap Joints for BSCCO and YBCO Tapes. IEEE Transactions on Applied Superconductivity 3(19)/2009, 2831–2834 [DOI: 10.1109/TASC.2009.2017701].

Kozak J., Majka M.: Technologia łączenia taśm HTS 2G w uzwojeniach nadprzewodnikowych urządzeń elektrycznych. Przegląd Elektrotechniczny 3(90)/2014, 157–160 [DOI: 10.12915/pe.2014.03.34].

Kozak J., Majka M., Janowski T., Kozak S., Wojtasiewicz G., Kondratowicz-Kucewicz B.: Tests and performance analysis of coreless inductive HTS fault current limiters. IEEE Transactions on Applied Superconductivity 3(12)/2011, 1303–1306 [DOI: 10.1109/TASC.2010.2101033].

Kozak S., Janowski T., Kondratowicz–Kucewicz B., Kozak J., Wojtasiewicz G.: Experimental and numerical analysis of energy losses in resistive SFCL. IEEE Transactions on Applied Superconductivity 2(15)/2005, 2098–2101 [DOI: 10.1109/TASC.2005.849461].

Majka M., Kozak S.: Zastosowanie taśm I i II generacji do budowy nadprzewodnikowych ograniczników prądu. Przegląd Elektrotechniczny 5(89)/2009, 183–185.

Nguyen N. T., Tixador P.: A YBCO-coated conductor for a fault current limiter: architecture influences and optical study. Superconductor Science and Technology 2(23)/2010 [DOI: 10.1088/0953-2048/23/2/025008].

Salazar A., Pastor J. Y., Lorca J.: Fatigue behavior of multifilamentary BSCCO 2223/Ag superconducting tapes. IEEE Transactions on Applied Superconductivity 3(14)/2004, 1841–1847, [DOI: 10.1109/TASC.2004.830606].

Suarez P., Alvarez A., Ceballos J. M., Perez B.: Loss and transition studies of shunted free-stabilized YBCO tape for SFCL applications. IEEE Transactions on Applied Superconductivity 2(21)/2011, 1267–1270, [DOI:10.1109/TASC.2010.2102991].

Woźniak Ł., Wojtasiewicz G., Surdacki P., Komarzyniec G., Kwoka R.: Wpływ parametrów transformatora nadprzewodnikowego na ograniczenie prądu w stanach przejściowych. Przegląd Elektrotechniczny 7(92)/2016, 61–64, [DOI:10.15199/48.2016.07.12].

American Superconductor, HTS Wire [17.05.2016].

Sumitomo Electric, HTS Wire, http://www.global-sei.com [30.05.2016].

SuperPower 2G HTS Wire Specifications, http://www.superpower-inc.com [10.05.2016].


Published : 2018-02-28


Kwoka, R., Kozak, J., & Majka, M. (2018). DETERMINATION OF R = F(T) CHARACTERISTICS OF THE FIRST AND SECOND GENERATION SUPERCONDUCTING TAPES. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, 8(1), 71-74. https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.8658

Rafał Kwoka  rafal_kwoka@wp.pl
Lublin University of Technology, Institute of Electrical Engineering and Electrotechnologies  Poland
Janusz Kozak 
Electrotechnical Institute, High Power Department  Poland
Michał Majka 
Lublin University of Technology, Institute of Electrical Engineering and Electrotechnologies  Poland