MONITORING AND ENVIRONMENTAL RESEARCH OF AIR QUALITY WITH THE USE OF MASS SPECTROMETRY


Abstract

In the paper the use of mass spectrometer Prisma Plus QMG 220 2M for mobile monitoring of air in the regional research of environmental pollution is presented. The spectrometer with quadruple filter is addressed and the methodology of measurements and interpretation of obtained spectrum of air from the vicinity of Nowa Sarzyna is discussed.


Keywords

environmental monitoring; air pollution; air safety; mass spectrometry

Cygański A.: Metody spektroskopowe w chemii analitycznej, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2002.

Fortner E. C., Zheng J., Zhang J., Kinghton W. B., Volkamer R. M., Sheehy P., Molina L., Andre. M.: Measurements of Volatile Organic Compounds Using Proton Transfer Reaction – Mass Spectrometry during the MILAGRO 2006 Campaing, Atmospheric Chemistry and Physics, 9, 2009, 467-481.

de Hoffman E., Charette J., Strobant V.: Spektrometria mas, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1998.

Iribarne J. V., Cho H. R.: Fizyka atmosfery, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 1988.

Johnstone R. A. W., Rose M. E.: Spektrometria mas: Podręcznik dla chemików i biologów. Naukowe PWN, Warszawa 2001.

Kucharska M., Wesołowski W., Gromiec J.: Cyklopentan. Oznaczenie w powietrzu środowiska pracy metodą chromatografii gazowej ze spektrometrią mas, Podstawy i Metody Ochrony Środowiska pracy, nr 1(79), 2014, 69-82.

Lee T. A.: A beginner’s guide to mass spectral interpretation, John Wiley & Sons, Chichester 1998.

Pratt K. A, Prather K. A.: Mass Spectrometry of Atmospheric Aerosols – Recent Developments and Application. Part I: Off-line Mass Spectrometry Techniques, Mass Spectrometry Reviews, 31, 2012, 1-16.

Richardson S. D.: Environmental Mass Spectrometry: Emerging Contaminants and Current Issues, Analytical Chemistry, 78, 2006, 4021-4046.

Żuk W.: Spektrometria masowa, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 1956.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz.U.2012.1032.)

http://webbook.nist.gov/chemistry


Published : 2014-12-09


Dubiel, Łukasz, Wal, A., & Kuźma, M. (2014). MONITORING AND ENVIRONMENTAL RESEARCH OF AIR QUALITY WITH THE USE OF MASS SPECTROMETRY. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, 4(4), 65-68. https://doi.org/10.5604/20830157.1130198

Łukasz Dubiel  lukaszdubiel@onet.pl
University of Rzeszow  Poland
Andrzej Wal 
University of Rzeszow  Poland
Marian Kuźma 
University of Rzeszow  Poland