WHETHER RES ARE COMPETITIVE FOR CONVENTIONAL SOURCES?


Abstract

Energy is a key factor in the development of the economy, determines the quality of life now and in the future. Just like in other industries, an important factor is the economy and ecology. In recent years, puts particular emphasis on the production of electricity based on renewable sources (RES). Certainly they are inexhaustible and organic, but if they are indeed more profitable than conventional sources. The aim of this article is to present an analysis of the economic efficiency of different energy sources.


Keywords

RES; costs of electrical energy

Paska J.: Ekonomika w elektroenergetyce, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2007.

Paska J.: Metodyka oceny kosztów wytwarzania energii elektrycznej, Rynek Energii – kwiecień 2012.

Zaporowski B.: Analiza kosztów wytwarzania energii elektrycznej, Polityka Energetyczna, Tom 11, Zeszyt 1, 2008.

Biała Księga. Energia dla Przyszłości. Odnawialne zasoby energii. Komisja Europejska, Bruksela, 27.11.1997.

Energy Sources, Production Costs and Performance of Technologies for Power Generation, Heating and Transport. COM, 2008, 744.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne, Raport roczny 2011, 2012, 2013.

Projected Costs of Generating Electricity: 2010 Edition. IEA/NEA/OECD. June 2010, p. 105.

Wpływ energetyki wiatrowej na wzrost gospodarczy w Polsce, Raport przygotowany przez Ernst & Young we współpracy z PSEW oraz EWEA, marzec 2012.

Założenia polityki energetycznej Polski do roku 2020. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów, Warszawa 22.02.2000.

Zielona Księga. Ku europejskiej strategii bezpieczeństwa energetycznego. Komisja Europejska, Bruksela, 22.06.2005.

http://analizy.investio.pl/kryzys-energetyczny/ (22.07.2014).


Published : 2014-12-09


Wantuch, A., & Janowski, M. (2014). WHETHER RES ARE COMPETITIVE FOR CONVENTIONAL SOURCES?. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, 4(4), 105-108. https://doi.org/10.5604/20830157.1130208

Agnieszka Wantuch  awantuch@agh.edu.pl
AGH University of Science and Technology  Poland
Mirosław Janowski 
AGH University of Science and Technology  Poland