RES IN LOW-ENERGY BUILDINGS


Abstract

In recent years emphasis has been placed on the production of electrical energy from renewable energy sources (RES) because they seem ecologically safe and inexhaustible.  This article presents a basic analysis of the economic viability of the replacement plant for the production of energy-powered conventional sources for RES. The example is a single-family residential building. Analysis performed for the photovoltaic installation.


Keywords

RES; costs of electrical energy; photovoltaic installation

Derski B.: Tak ma wyglądać energetyka w Polsce w 2050, Wysokienapiecie.pl, [6.10.2015].

Głuchy D.: Analiza porównawcza opłacalności inwestycji w źródła fotowoltaiczne, IAPGOŚ, 4b/2012, 28–31.

Kopacz P. (promotor Wantuch A.): Odnawialne źródła energii w budownictwie energetycznym. Praca dyplomowa inżynierska, Kraków 2016.

Lis P.: Efektywność energetyczna w systemach budowlano-instalacyjnych, Materiały dydaktyczne, Częstochowa 2009.

Pasierb S., Bogacki M., Osicki A., Wojtulewicz J.: Odnawialne Źródła Energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach i finansowanie przedsięwzięć. Poradnik. Fundacja na rzecz efektywnego wykorzystania energii, 2008.

Paska J.: Metodyka oceny kosztów wytwarzania energii elektrycznej, Rynek Energii, kwiecień 2012.

Sojka M.: Analiza ekonomiczna dla domu jednorodzinnego zasilanego z elektrowni fotowoltaicznej, Gliwice 2013.

Wantuch A., Janowski M.: Czy OZE są konkurencyjne dla źródeł konwencjonalnych, IAPGOŚ, 4/2014, 105-108, [DOI: 10.5604/20830157.1130208].

Zimny J.: Odnawialne źródła energii w budownictwie niskoenergetycznym, Polska Geotermalna Asocjacja, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydawnictwa Naukowo-Technicznych, Warszawa 2010.

Żurawski J.: Efektywność energetyczna w budownictwie, DAEiŚ, 2013.

Dyrektywa 2006/32/WE z dnia 5 kwietnia 2006 r., w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych.

Dyrektywa 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią.

Dyrektywa 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.

Dyrektywa 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

http://energia0.pl/oze/technologie/item/490-coraz-wiecej-inwestujemy-w-zielona-energie [4.04.2016].

http://ioze.pl/energetyka-sloneczna/kategoria-artykulow/potencjal-energetyczny-2 [5.07.2016].

http://www.cenapradu.strefa.pl/ [5.07.2016].

http://www.fea.com.pl/oferta_2_2.html [5.07.2016].

http://www.instalacjebudowlane.pl/5044-23-40-wartosc-energetyczna-wegla-gazu-oleju-i-innych-paliw.html [18.02.2016].

http://www.solta.info.pl/index.php/zestawy-fotowoltaiczne/zestaw-o-mocy-7-kw [4.07.2016].

Urząd Regulacji Energetyki, Rynki Energii, stan na 31.12.2015.

Ustawa z dnia 22.06.2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2016 poz. 925.


Published : 2016-12-22


Wantuch, A. (2016). RES IN LOW-ENERGY BUILDINGS. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, 6(4), 63-66. https://doi.org/10.5604/01.3001.0009.5192

Agnieszka Wantuch  awantuch@agh.edu.pl
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Katedra Elektrotechniki i Elektroenergetyki  Poland