THE FUNCTIONALLY-ORIENTED METHOD FOR SPECIALIZED EI-SYSTEMS DESIGN APPLICATION


Abstract

The algorithm and the model of the functionally-oriented method for specialized educational and intellectual systems (EI systems) automated design, based on Petri nets, are developed in the article. The example of the developed algorithm application for the real EI-system design is also given. The developed model based on Petri nets helps to identify the major states of the system synthesis process.


Keywords

method; model; Petri nets; design; EI system

Dobrov G.M.: Ekspertnyye otsenki v nauchno-tekhnicheskom prognozirovanii, Naukova dumka, 1974.

Glínenko L. K.: Tekhnologíya ínzhenernogo proyektuvannya: strukturniy sintez bíotekhníchnikh sistem: navch. posíbn, L'vívs'ka Polítekhníka, L'vív 2004.

Grigor'yev V.A.: Otsenka kachestva intellektual'nykh sistem, operiruyushchikh neformal'nymi ponyatiyami, Nauka i obrazovaniye 10/2004, URL:http://technomag.edu.ru/sdocs/about.html

Hamza Ali Yousef AlShawabkeh, Teslyuk V., Zelinskyy A., Denysyuk P., Bobak K.: Desreasing Alternative Solutions Multitude Power Using Branch and Bound Algorithm During Solving MEMS Synthesis Task, Proc. of the X Intern. Conf. on The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics (CADSM’2009), Lviv – Polyana, Ukraine, 2009.

Kebkalo O.S., Mikhaylyuk A.YU., Tarasenko V.P.: Funktsíonal'ní profílí spetsíalízovanikh ínformatsíyno-analítichnikh sistem, Naukoviy vísnik Chernívets'kogo uníversitetu: Zbírnik nauk. prats'. Fízika. Elektroníka, 423/2008, s. 117-123.

Kotov V.Ye.: Seti Petri, Nauka. Glavnaya redaktsiya fiziko-matematicheskoy literatury, 1984.

Lakhutin D.G.: O probleme otsenki poiskovykh sistem, NTI II 1/1970, s. 24-34.

Mikhaylyuk A.Yu., Ognívchuk L.M., Snízhko M.V.: Tekhnologíya vprovadzhennya novítníkh ínformatsíyno-analítichnikh sistem u navchal'niy protses, Materíali Vseukraí̈ns'koí̈ naukovo-praktichnoí̈ konferentsíí̈: Osvíta v ínformatsíynomu suspíl'ství, 2010, s. 56-62.

Mikhaylyuk A.Yu., Snízhko M.V., Bígun L.M.: Pro deyakí napryamki ínformatizatsíí̈ vishchoí̈ osvíti v umovakh s'ogodennya, Vishcha osvíta Ukraí̈ni – Dodatok 4, tom I, 13/2009, s. 457-463.

Piterson D.: Teoriya setey Petri i modelirovaniye sistem, Mir, 1984.

Teslyuk V., Denysyuk P., Hamza Ali Yousef Al Shawabkeh, Kernytskyy A.: Developing Information Model Of The Reachability Graph, Proc. of the XVth International Seminar: Workshop Of Direct And Inverse Problems Of Electromagnetic And Acoustic Wave Theory (DIPED – 2010), Tbilisi, Georgia, 2010, p. 210-214.

Vasilevich L.F., Mikhaylyuk A.Yu., Tarasenko V.P., Teslenko O.K.: Funktsíonal'no-oríêntovaniy pídkhíd do proyektuvannya íntelektual'nikh ínformatsíyno-analítichnikh sistem, Reêstratsíya, zberígannya í obrobka danikh, vol. 12, no 2/2010, p. 128-142.

Vasil'yev V.V., Kuz'muk V.V.: Seti Petri, parallel'nyye algoritmy i modeli mul'tiprotsessornykh sistem, Nauk dumka 1990.

Vasyliuk I., Teslyuk V., Kernytskyy A, Denysyuk P.: Four-layer Model of MEMS Ontology Design, Proc. of the VI-th International Conference of Young Scientists (MEMSTECH’2011), 2011, p. 219-220.

Zelinskyy А., Teslyuk V., Denysyuk P., Medykovskyy M., Struk I.: Data and Software Development for CSP Solution Subsystem during MEMS Design, Proc. of the V-th International Conference of Young Scientists (MEMSTECH’2010), 2010, p. 66.

Zwicky F.: Discovery Invention, Research Through the Morphological Approach. McMillan, 1969.

Download

Published : 2014-06-18


Mykhailiuk, A., & Pukach, A. (2014). THE FUNCTIONALLY-ORIENTED METHOD FOR SPECIALIZED EI-SYSTEMS DESIGN APPLICATION. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, 4(2), 57-61. https://doi.org/10.5604/20830157.1109378

Anton Mykhailiuk  may-62@ukr.net
Borys Grinchenko Kyiv University  Ukraine
Andrii Pukach 
Lviv Polytechnic National University, CAD Department  Ukraine