MODELING AND ANALYSIS OF MAGNETIC FIELD FOR UNTYPICAL COORDINATE SYSTEMS


Abstract

The paper presents solution of the Laplace equation for the oblate spheroid coordinate system and calculation of the magnetic field distribution inside the oblate spheroid placed in a uniform magnetic field. Modeled spheroid is paramagnetic. The oblate spheroid with such properties deformation the magnetic field distribution, the biggest deformation on borders of resorts. The magnitude of these changes depends on the pose spheroids modeled the polarization field.


Keywords

magnetic field; Laplace’s equation

Aird G. J. C.: Modeling the induced magnetic signature of naval vessels, University of Glasgow, 2000.

Cieśla A., Skowron M.: The analysis of the static magnetic field in paramagnetic spheroids at the laminar structure on the example grain wheat ISEF'2007 International Symposium on Electromagnetic Fields in mechatronics, electrical and electronic engineering Praga 2007 str. 70–71.

Cieśla A., Kraszewski W., Skowron M., Syrek P.: Wykorzystanie silnego pola magnetycznego wzbudzonego przez elektromagnes nadprzewodnikowy do biostymulacji przedsiewnej nasion Agrolaser Lublin 2006, str. 26–33.

Dudziewicz J.: Podstawy elektromagnetyzmu. Warszawa, WNT 1972.

Griffiths D.J.: Podstawy elektrodynamiki, Warszawa PWN 2001.

Maxwell J. C.: A Treatise on Electricity and Magnetism, Clarendon Press, Oxford 1873 (www.google.books.pl).

Moon P., Spencer D.E.: Teoria Pola, PWN, Warszawa 1966.

Pietrzyk W.: Electric field influence on grain Acta Agrophysica Vol. 5, 1996

Rawa H.: Elektryczność i magnetyzm w technice, Warszawa PWN 1994.

Rawa H.: Podstawy elektromagnetyzmu, Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej Warszawa 1996.

Richards T.C.: Transversely Magnetized Oblate Spheroids 2005, Defence R&D Canada – Atlantic.

Skowron M.: Rozkład statycznego pola magnetycznego wokół oraz wewnątrz wielowarstwowego elementu paramagnetycznego z wykorzystaniem współrzędnych sferoidy spłaszczonej OWD’2007, IX Międzynarodowe Warsztaty Doktoranckie Vol. 23, s.253-258.

Turowski J: Analiza i synteza pól elektromagnetycznych, praca zbiorowa, Wydawnictwo PAN, Wrocław, 1990.

Walt H., Emmerich P.: Chimeric human and mouse spheroids, Virchows Archiv B Cell Pathology Zell-pathologie, Volume 63, Number 1 str. 227 – 230. [15] Zahn M.: Pole elektromagnetyczne. PWN, Warszawa, 1989.


Published : 2013-02-14


Skowron, M. (2013). MODELING AND ANALYSIS OF MAGNETIC FIELD FOR UNTYPICAL COORDINATE SYSTEMS. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, 3(1), 47-48. https://doi.org/10.35784/iapgos.1439

Mikołaj Skowron  mskowron@agh.edu.pl
AGH University of Science and Technology, Cracov  Poland