WEB APPLICATION DEVELOPMENT USING THE PEAR LIBRARY


Abstract

The paper presents the possibility of the PEAR library in the rapid production of the PHP applications. The advantages and benefits of the use of the PEAR are going to be presented. Use of this repository class library can significantly simplify and optimize the PHP code and accelerate the process of the web application programming.


Keywords

web applications; PHP; PEAR classes repository

Ballad B., Valade J.: PHP & MySQL Web Development All-in-One Desk Reference For Dummies, United States of America 2008.

Converse T, Park J., Suehring S.: PHP6 and MySQL Bible, United States of America 2009.

Duszyk M.: Zastosowanie biblioteki PEAR w tworzeniu aplikacji internetowych, praca inżynierska, Politechnika Lubelska, 2012

Holzner S.: PHP: The Complete Reference, United States of America 2007.

Hossain Tonu M. A.: PHP Application Development with NetBeans Beginner's Guide, Birmingham 2012.

MacIntyre P.: PHP: The Good Parts, United States of America 2010.

Thomson L., Welling L.: PHP i MySQL. Tworzenie stron WWW. Vademecum profesjonalisty. Wydanie trzecie, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2005.

Vela Nava E. A., Heiderich M., Heyes G., Lindsay D.: Web Application Obfuscation, United States of America 2011.

pear.php.net

pear.11abacus.com/dev/doc/HTML/QuickForm/examples/

www.captcha.net/


Published : 2013-12-27


Pańczyk, B., & Duszyk, M. (2013). WEB APPLICATION DEVELOPMENT USING THE PEAR LIBRARY. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, 3(4), 53-58. https://doi.org/10.35784/iapgos.1481

Beata Pańczyk  b.panczyk@pollub.pl
Politechnika Lubelska, Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Instytut Informatyki  Poland
Michał Duszyk 
PayU S.A.  Poland