CALCULATION OF THE IMPROPER INTEGRALS FOR FOURIER BOUNDARY ELEMENT METHOD


Abstract

The traditional Boundary Element Method (BEM)  is a collection of numerical techniques for solving some partial differential equations. The classical BEM produces a fully populated coefficients matrix. With Galerkin Boundary Element Method (GBEM) is possible to produce a symmetric coefficients matrix. The Fourier BEM is a more general numerical approach. To calculate the final matrix coefficients it is necessary to find the improper integrals.  The article presents the method for calculation of such integrals.


Keywords

Fourier Boundary Element Method; numerical integration; improper integrals

Beer G., Programming the boundary element method, John Wiley & Sons, Ltd, 2001.

Duddeck F., "Generalization of Boundary Element Methods by Fourier Transformation", Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2002.

Jabłoński P., Metoda elementów brzegowych w analizie pola elektromagnetycznego, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2003

Łukasik E., Pańczyk B., Sikora J, Methods of Optimisation and Data Analysis. Selected Issues, scientific editors: Kesra Nermend and Tomasz Komorowski, chapter 8: Matlab symbolic integration for Galerkin BEM, str. 137-155, Szczecin 2010.

Pańczyk B., Sikora J., Numerical Integration for symmetric Galerkin Boundary Element Method, Przegląd Elektrotechniczny, No/Vol: 12a/2011, p.36-39.

Sikora Jan, Podstawy metody elementów brzegowych, wydawnictwo Instytutu Elektrotechniki, Warszawa 2009.

Sutradhar A., Paulino G.H., Gray L. J., Symmetric Galerkin Boundary Element Method, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 2008.

Zagórski A., Metody matematyczne fizyki, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2007.

Download

Published : 2013-07-24


Łukasik, E., Pańczyk, B., & Sikora, J. (2013). CALCULATION OF THE IMPROPER INTEGRALS FOR FOURIER BOUNDARY ELEMENT METHOD. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, 3(3), 7-10. https://doi.org/10.35784/iapgos.1454

Edyta Łukasik  e.lukasik@pollub.pl
Politechnika Lubelska, Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Instytut Informatyki  Poland
Beata Pańczyk 
Politechnika Lubelska, Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Instytut Informatyki  Poland
Jan Sikora 
Politechnika Lubelska, Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Instytut Elektroniki i Technik Informacyjnych  Poland