GENERATING FIRE-PROOF CURTAINS BY EXPLOSION-PRODUCTION OF WATER AEROSOL AS AN ELEMENT OF FIRE-SAFETY ENGINEERING


Abstract

Parameters of a fire-quenching system based on explosive water-aerosol production and spreading are presented. Such a system with correctly tailored amounts of the water and the explosive material produces water-aerosol with high fire-quenching efficiency due to the small radii of the droplets and at the same time secures that shock-wave pressures are safe for the human body at distances exceeding 30 m from the explosion axis.


Keywords

explosive aerosol production; firefighting

Arendarski J.: Niepewność pomiarów. OWPW, Warszawa 2006.

Brenguier J., Pawlowska H., Schüller L., Preusker R., Fischer J., Fouquart Y.: Radiative Properties of Boundary Layer Clouds: Droplet Effective Radius Versus Number Concentration. J. Atm. Sci. 57/2000, 803–821. DOI: https://doi.org/10.1175/1520-0469(2000)057<0803:RPOBLC>2.0.CO;2

Breon F., Goloub P.: Cloud Droplet Effective Radius From Space Borne Polarization Measurements. Geophys. Res. Lett. 25/1998, 1879–1882. DOI: https://doi.org/10.1029/98GL01221

Chaberski D., Grzelak S., Lewandowski D., Dygdała R., Zieliński M., Stefański K., Śmigielski G.: Measuring Distribution of Radii of Droplets Forming Explosively Generated Water-Spray Cloud. Metrol. Meas. Syst. 3/2010, 363–382. DOI: https://doi.org/10.2478/v10178-010-0031-7

Dygdała R., Stefański K., Śmigielski G., Lewandowski D., Kaczorowski M.: Aerosol Produced by Explosive Detonation. Pomiary, Automatyka, Kontrola 53(9)/2007, 357–360.

Kuhrt E., Knollenberg J., Martens V.: An automatic early warning system for forest fires. Annals of Burns and Fire Disasters 14/2001, 151.

Lewandowski D.: Wytwarzanie aerozolu wodnego metodą wybuchową – aspekty metrologiczne, Praca doktorska. Politechnika Wrocławska. Wrocław 2011.

Lewicki J.: Prognozowanie wielkości zagrożeń powstałych przy prowadzeniu robót strzałowych w budownictwie. Górnictwo i Geoinżynieria 28(3/1)/2004, 251–267.

Liu Z., Kim A. K., Carpenter D.: Extinguishment of large cooking oil pool fires by the use of water mist systems. Combustion Institute/Canada Section, Spring Technical Meeting, 2004, 1–6.

Morka A. Wybuchowe rozpraszanie cieczy, PWN, Warszawa 2001.

Onderka Z., Sieradzki J., Winzer J.: Wpływ robót strzelniczych na otoczenie kopalń odkrywkowych. UWND AGH, Kraków 2003.

Papliński A.: Modelowanie spalania i wybuchu w niejednorodnych fizycznie ośrodkach reaktywnych. Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2009.

Rosenkiewicz D., Bogdański M., Zarzycki J., Łabędzki J.: Analiza parametrów fal podmuchowych generowanych ładunkami gaśniczymi. II Międzynarodowa Konferencja IPOEX 2005: Materiały wybuchowe, Badania – Zastosowanie – Bezpieczeństwo, Tom I, 2006.

Stebnovskii S. V.: Pulsed Dispersion as the Critical Regime of Destruction of a Liquid. Combustion, Explosion, and Shock Waves 44(2)/2008, 228–238. DOI: https://doi.org/10.1007/s10573-008-0030-0

Stefański K., Lewandowski D., Dygdała R., Kaczorowski M., Ingwer-Żabowska M., Śmigielski G., Papliński A.: Explosive formation and spreading of water-spray cloud – experimental development and model analyses. Central European Journal of Energetic Materials 6(3-4)/2009, 291–302.

Śmigielski G., Toczek W., Dygdała R., Stefański K.: Metrological Analysis of Precision of The System of Delivering Water-Capsule for Explosive Production of Water Aerosol. Metrol. Meas. Syst. XXIII(1)/2016, 47–58. DOI: https://doi.org/10.1515/mms-2016-0006

Śmigielski G., Dygdała R., Kaczorowski M., Serejko G.: Measurements of Parameters of Water Aerosol Obtained by Explosive Method. Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska – IAPGOŚ 3/2016, 32–35. DOI: https://doi.org/10.5604/20830157.1212263

Śmigielski G. et. al.: Rejestrator kropel aerozolu wodnego wytwarzanego metodą wybuchową. PAK 60(12)/2014, 1170–1173.

Teie W.: Firefighter’s Handbook of Wildland Firefighting. Dear Valley Press, Recue 1994.

Zięba A.: Analiza danych w naukach ścisłych i technice. PWN, Warszawa 2013.

Dz. U. Nr 163, poz. 1577 – Rozporządzenie ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych.

http://www.telesto.pl

http://www.ni.com

http://www.vibx.pl

http://www.nitroerg.pl

http://www.pcb.com

Download

Published : 2021-03-31


Śmigielski, G. (2021). GENERATING FIRE-PROOF CURTAINS BY EXPLOSION-PRODUCTION OF WATER AEROSOL AS AN ELEMENT OF FIRE-SAFETY ENGINEERING. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, 11(1), 20-23. https://doi.org/10.35784/iapgos.2579

Grzegorz Śmigielski  gsmigielski@ukw.edu.pl
Kazimierz Wielki University, Institute of Computer Science  Poland
http://orcid.org/0000-0003-3781-0894