THE PAST MEETS THE FUTURE – A MUSEUM AS A SMART BUILDING


Abstract

This article presents the characteristics of Smart Building technology in the context of their implementation in a museum building. The role of integrated building automation and a control system in an intelligent museum building, its functions, and the issue of maximizing energy efficiency, while ensuring the optimal conditions for preservation of relics, as well as people comfort were presented.


Keywords

museum; building automation; energy efficiency; intelligent building; Smart Building

Ahmad N., Ahmad S. Sh, Talib A.: Illuminance distributions, visual response and limits for conservation of exhibits in Admiral Cheng Ho Gallery, Malaysia. 2011 IEEE Symposium on Computers & Informatics, 407–412.

Czop J.: Warunki mikroklimatyczne w muzeum – nowe rekomendacje, ABC profilaktyki konserwatorskiej w muzeum. Ochrona Zbiorów, Seria wydawnicza Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów 3/2013, 35–43.

De Graaf T., Dessouky M., Müller H.F.O.: Sustainable lighting of museum buildings Renewable Energy 67/2014, 30–34.

Dechnik M., Moskwa S.: Smart House - inteligentny budynek - idea przyszłości. Przegląd Elektrotechniczny 9/2017, 1–10.

Di Salvo S.: Innovation in lighting for enhancing the appreciation and preservation of archaeological heritage. Journal of Cultural Heritage 15(2)/2014, 209–212.

Dolecki S.: Historia doświetlona automatyką. Dzisiaj – magazyn dla klientów ABB w Polsce, nr 1/2011, 12-17

Fedorczak-Cisak M., Furtak M., Kotowicz A.: Aspects and implementation of low-energy buildings design. Vìsnik Nacìonal'nogo Unìversitetu "L'vivs'ka Polìtehnìka" 844/2016, 253–259.

Ferdyn-Grygierek J.: Indoor environment quality in the museum building and its effect on heating and cooling demand. Energy and Buildings 85/2014, 32–44.

Ferdyn-Grygierek J.: Monitoring of indoor air parameters in large museum exhibition halls with and without air-conditioning systems. Building and Environment 107/2016, 113–126.

Ferdyn-Grygierek J., Baranowski A.: Internal environment in the museum building – Assessment and improvement of air exchange and its impact on energy demand for heating. Energy and Buildings 92/2015, 45–54.

Folga-Januszewska D.: Muzeum: definicja i pojęcie. Czym jest muzeum dzisiaj? Muzealnictwo 49/2017, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, 200–203.

Grela J.: Analiza wpływu systemów automatyzacji na efektywność energetyczną instalacji i obiektów budowlanych. Rozprawa doktorska, promotor: Marian Noga, promotor pomocniczy: Andrzej Ożadowicz, AGH, Kraków 2017

Kramer R., Maas M.P.E., Martens M.H.J., van Schijndel A.W.M., Schellen H.L.: Energy conservation in museums using different setpoint strategies: A case study for a state-of-the-art museum using building simulations. Applied Energy 158/2015, 446–458.

Kramer R., van Schijndel J., Schellen H.: Dynamic setpoint control for museum indoor climate conditioning integrating collection and comfort requirements: Development and energy impact for Europe. Building and Environment 118/2017, 14–31.

Mueller H. F.O.: Energy efficient museum buildings. Renewable Energy, t. 49, 2013, 232–236

Noga M., Ożadowicz A., Grela J.: Efektywność energetyczna i Smart Metering – nowe wyzwania dla systemów automatyki budynkowej. Napędy i Sterowanie, 12/2012, 54–59.

Romańska-Zapała A., Bomberg M., Fedorczak-Cisak M., Furtak M., Yarbrough D., Dechnik M.: Buildings with environmental quality management (EQM) Part 2: Integration of hydronic heating/cooling with thermal mass. Journal of Building Physics, 2017 [DOI: 10.1177/1744259117735465].

Romańska-Zapała A., Furtak M., Dechnik M.: Cooperation of Horizontal Ground Heat Exchanger with the Ventilation Unit During Summer – Case Study. World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium (WMCAUS), IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 245/2017 [DOI: 10.1088/1757-899X/245/5/052027].

Silva H.E., Henriques F.M.A., Henriques T.A.S., Coelho G.: A sequential process to assess and optimize the indoor climate in museums. Building and Environment 104/2016, 21–34.

Szász Cs., Husi G.: The intelligent building definition: a Central-European approach. System Integration (SII), 2014 IEEE/SICE International Symposium on, 216–221.

Zaremba K.: Bezpieczne oświetlenie muzealne – światłowody czy diody LED? Przegląd Elektrotechniczny 1/2007, 70–72.

Nowoczesne centra kultury z automatyką budynkową ABB, http://www.abb.pl/ [13.09.2018]

PN-EN 15757:2012 Konserwacja dóbr kultury – Wymagania dotyczące temperatury i wilgotności względnej w ograniczaniu mechanicznych uszkodzeń organicznych materiałów higroskopijnych powodowanych oddziaływaniem klimatu.

Sposoby właściwego oświetlania wnętrz muzealnych i ekspozycyjnych, http://www.bip.muzeum.stalowawola.pl/ [15.10.2017].


Published : 2018-09-25


Dechnik, M. (2018). THE PAST MEETS THE FUTURE – A MUSEUM AS A SMART BUILDING. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, 8(3), 60-64. https://doi.org/10.5604/01.3001.0012.5289

Mirosław Dechnik  mdechnik@pk.edu.pl
Cracow University of Technology  Poland