INNOVATIVE PROJECT OF MECHANISM FOR TOOLS LAPAROSCOPIC


Abstract

The article presents the analysis of available solutions of transmissions in laparoscopic tools. The proposed by an author a new transmission
of laparoscopic tools has been described. Design and principle of operation as well as a simulations of possible movements of this tool has been also presented.


Keywords

laparoscopic tools; design; movement; transmission; simulation

Al-Tabey W.A.: Micro-Robot Management. MATLAB - A Fundamental Tool for Scientific Computing and Engineering Applications, 3/2012 [DOI: 10.5772/39240].

Dietrich M.(red): Podstawy konstrukcji Maszyn. WNT, Warszawa 2007.

Katalog firmy Apparatus.

Mucha Ł.: Instrumentarium do operacji małoinwazyjnych. Zeszyty Naukowe Katedry Budowy Maszyn, Gliwice 2012.

Nawrat Z., Kostka P., Lis K., Rohr K., Mucha Ł., Sadowski W., Krzysztofik K., Małota Z.: Interfejs operatora robota chirurgicznego- oryginalne rozwiązania sprzężenia informacyjnego i decyzyjnego. Medical Robotics Reports, Zabrze 2/2013, 13-21.

Nawrat Z.: Metodologia aktywizacji zawodowej absolwentów szkół technicznych. Zabrze 2009.

Nawrat Z.: Roboty medyczne. Zabrze 2007.

Nawrat Z.: Robotyka Medyczna w Polsce. Medical Robotics Reports, Zabrze 1/2012, 7-16.

Tryliński W. (red): Poradnik konstruktora przyrządów precyzyjnych. WNT, Warszawa 2006.

Tryliński W.(red): Poradnik konstruktora przyrządów precyzyjnych i drobnych. WNT Warsyawa 1970.

www.danaise.com [05.05.2015].

www.intuitivesurgical.com [05.05.2015].


Published : 2015-06-30


Mucha, Łukasz. (2015). INNOVATIVE PROJECT OF MECHANISM FOR TOOLS LAPAROSCOPIC. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, 5(2), 13-17. https://doi.org/10.5604/20830157.1159322

Łukasz Mucha  lukasz.mucha@polsl.pl
Politechnika Śląska, Katedra Budowy Maszyn  Poland