UTILIZATION IONEX FILE FOR POSITIONING CORRECTION OVER RYKI DISTRICT AREA


Abstract

Article presents studies results regard to standalone positioning correction over Ryki District area. In the experiment GPS code observations from RYKI reference station were utilized. Station coordinates were estimated based on two ways in RTKLIB software using Single Point Positioning mathematical formulation. In first test ionosphere delay was determinated using Klobuchar model, but in second case ionosphere VTEC maps were implemented in computations also. Preliminary results of positioning accuracy underline thesis that local ionosphere model should be assimilated to positioning correction. Ionosphere VTEC parameters in test II improves positioning accuracy to 8 m, in comparison to test I. Additionally RMS-3D error was calculated and it can reach up to 11 m.


Keywords

gps; ionosphere; ionex; single point positioning method; positioning accuracy

Bosy J.: Precyzyjne opracowanie satelitarnych obserwacji GPS w lokalnych sieciach położonych w ternach górskich. Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Nr 522, 2005.

Figurski M.: Określenie wybranych parametrów atmosfery na podstawie permanentnych obserwacji GPS i ich wpływ na dokładność opracowań pomiarów satelitarnych, Rozprawa doktorska, WAT, Warszawa 2001.

Figurski M.: Walka o milimetry. GEODETA: dodatek NAWI nr 1(19), 2009.

Gao Y.: GNSS biases, their effect and calibration. IGS Workshop 2008, Florida, USA.

Klobuchar J. A.: Ionospheric time-delay algorithm for single-frequency GPS users. IEEE Transactions on Aerospace and Elcetronic Systems, vol. AES-23, no. 3, 1987.

Krankowski A.: Stan obecny oraz przyszły rozwój produktów jonosferycznych wytwarzanych w ramach IGS. Konferencja Satelitarne metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji, Warszawa, 20-21 listopada 2008.

Krypiak-Gregorczyk A., Wielgosz P., Krukowska M.: A New ionosphere monitoring service over the ASG-EUPOS Network Stations. The 9th International Conference Environmental Engineering, 22–23 May 2014, Vilnius, Lithuania.

Schaer S., Gurtner W., Feltens J.: IONEX: The IONosphere Map Exchange Format Version 1., Proceedings of the IGS Analysis Centers Workshop, Darmstadt, Germany, 1997, 233-247.

Schaer S.: Mapping and predicting the Earth’s ionosphere using Global Positioning System, Dissertation thesis. Neunundfünfzigster Band volume 59, Zürich, Switzerland, 1999.

Stępniak K., Wielgosz P., Paziewski J.: Accuracy analysis of the Klobuchar ionosphere model transmitted by the GPS system, The 9th International Conference Environmental Engineering, 22–23 May 2014, Vilnius, Lithuania.

Takasu T.: RTKLIB ver. 2.4.2 Manual, 2013.

ftp://ftp.unibe.ch/aiub/CODE/2014/, aktualna na 2015.

http://igs.bkg.bund.de/file/rinexsearch/, aktualna na 2015.

www.asgeupos.pl, aktualna na 2015.

www.rtklib.com, aktualna na 2015.


Published : 2015-06-30


Krasuski, K. (2015). UTILIZATION IONEX FILE FOR POSITIONING CORRECTION OVER RYKI DISTRICT AREA. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, 5(2), 30-34. https://doi.org/10.5604/20830157.1159327

Kamil Krasuski  kk_deblin@wp.pl
Zespół Technik Satelitarnych  Poland