“Protection of Cultural Heritage” is a peer-reviewed, international and multidisciplinary half-yearly journal published in English and Polish language by PKN ICOMOS and Lublin University of Technology. The articles presented in this journal concern fields (categories) of architecture and urban sciences, history, culture and religious studies and art studies. The aim of the journal is to propagate the results of the scientific discussion concerning the most significant problems of the protection and conservation of the monuments. The journal publishes in open access formula on the Creative Commons licence (CC BY-SA 4.0 PL). (more)

ISSN: 2543-6422 (Online) DOI: 10.35784

         Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo

 
 

Zaproszenie do składania artykułów do nowego numeru czasopisma „Ochrona Dziedzictwa Kulturowego” nr 9/2020

2019-12-11

Nowe badania, materiały i technologie w ochronie i konserwacji zabytków

Ochrona i konserwacja zabytków cały czas rozwija się i przekształca. Z jednej strony zmiany dokonują się w podstawach teoretycznych całej dyscypliny – zmienia się pojęcie zabytku, metody i cele jego ochrony. W konsekwencji zmienia się zakres i forma dopuszczalnych ingerencji w skali pojedynczego obiektu oraz całych zabytkowych zespołów. Z drugiej strony cały czas dokonuje się postęp w metodach badania i dokumentacji zabytków oraz w materiałach, technologiach i urządzeniach stosowanych w ich ochronie i konserwacji. Wraz z rozwojem cywilizacyjnym rosną potrzeby dotyczące wyposażenia zabytkowych obiektów. Wobec rosnących zagrożeń związanych ze zmianami klimatycznymi i środowiskowymi niezbędne jest stosowanie najnowszych, energooszczędnych rozwiązań infrastruktury technicznej, izolacji termicznych, akustycznych oraz przeciwwilgociowych. Zmiany zachodzą na wszystkich poziomach konserwatorskiego działania.
Konserwatorzy zabytków nie są w stanie planować i kontrolować większości zachodzących przemian. W szczególności dotyczy to nowych metod diagnostycznych, materiałów i technologii, które konserwacja zabytków przejmuje z innych obszarów. To oznacza jednak, że stosowane gdzie indziej rozwiązania muszą być wszechstronnie sprawdzane, zanim upowszechnią się ochronie dziedzictwa. Dlatego środowisko konserwatorskie powinno je na bieżąco poznawać i o nich dyskutować.
Wymiana i ocena doświadczeń związanych z nowymi rozwiązaniami jest bardzo ważna z różnych powodów. Niektóre nowości mogą znacząco usprawniać tradycyjne prace - na przykład scanning laserowy wprowadził wyższą jakość i tempo w przygotowaniu inwentaryzacji i dokumentacji obiektów zabytkowych. Inne nowości tworzą zupełnie nowe możliwości – na przykład dyfrakcja rentgenowska czy mikroskopy elektronowe stworzyły nieosiągalne dotąd możliwości poznania struktury, tekstury i składu historycznych materiałów. Są też jednak rozwiązania, które wymagają sprawdzenia i oceny w różnych aspektach – na przykład materiały i technologie służące docieplaniu historycznych budynków od wewnątrz.
Dlatego tak ważne jest zachowanie odpowiedniej kolejności; nowości trzeba sprawdzać w badaniach i pilotażowych zastosowaniach, dyskutować o ich skuteczności, zaletach i wadach, a potem popularyzować wśród konserwatorów i wprowadzać do szerokiej praktyki.

Finansowanie

2019-09-05

mnisw.jpg

Finansowanie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego  w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” w latach 2019-2020
MNISW
20 (2019)

Pobieranie

Full Issue