About the Journal

Wydawnictwa Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS ukazują się już od 1980 roku. Stałą serie monograficzną stowarzyszenie uruchomiło w 2004 roku. Od 2008 roku wszystkie publikacje PKN ICOMOS są w pełni dostępne na stronie internetowej stowarzyszenia. Dotychczas w ciągu roku powstawało około 2-4 nowych publikacji z tej serii, wybrane pozycje pojawiły się również w wersji angielskojęzycznej. Wszystkie publikacje PKN ICOMOS są dostępne na stronie: www.icomos-poland.org w zakładce PUBLIKACJE.

W 2015 roku z okazji 50-lecia powstania Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków w Polsce Prezydium podjęło starania o zainaugurowanie nowego cyklicznego czasopisma naukowego pt. „OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO”, który ukazuje się jako półrocznik od 2016 roku. Czasopismo zawiera artykuły naukowe w języku polskim, ze streszczeniem i słowami kluczowymi w języku angielskim.

Za wysoki poziom merytoryczny artykułów w czasopiśmie odpowiadają recenzenci będący członkami Rady Naukowej i specjalistami zewnętrzni, których lista jest co roku aktualizowana i ogólnodostępna na stronie internetowej. Każdy artykuł jest recenzowany przez dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki macierzystej autora (tzw. double-blind review process). Redakcja zobowiązuje się walczyć ze nieetycznymi zjawiskami takimi jak np. ghostwriting.