Editorial TeamEDITOR-IN-CHIEF

Prof. nzw. dr hab. inż. Bogusław Szmygin


EDITORIAL BOARD

dr inż. Katarzyna Pałubska – Secretary 

mgr Anna Frączek – Office & Subscription

mgr inż. Katarzyna Jeżyńska – Layout