Museum of papermaking in Duszniki-Zdrój as an initiator of serial nomination of the most precious European paper mills for the UNESCO list


Abstract

The paper mill in Duszniki-Zdrój was established before 1562. Thanks to the profitability of production, over the centuries it was extended and decorated in the style of a manor house. Since 1968, it has been the seat of the Museum of Papermaking. In recent years, awareness of the historical value of the mill has increased. Thanks to the efforts of the museum, in 2011 the mill was granted the status of a Monument of History, and in the following years, efforts were made to include it in the UNESCO list. The concept of serial nomination of the most valuable paper mills in Europe serves to increase the chances of gaining an entry. The Polish museum is the coordinator of this project. So far, agreements have been signed on joint nomination efforts with the paper mills in Velké Losiny in the Czech Republic and Homburg (district Triefenstein) in Germany, and talks are being held with the paper mill in Ambert in France. Currently, in cooperation with Professor Bogusław Szmygin, the museum is working on a comparative analysis of all the preserved paper mills, which will allow to select 2-3 more partners.


Keywords

Paper mill in Duszniki-Zdrój, European paper mills, serial nomination on the UNESCO list

Dąbrowski J., Siniarska-Czaplicka J. (1991). Rękodzieło papiernicze, Warszawa: Sigma NOT.

Eysymonnt R., Sachs R., Szymczyk M. (2018). Młyn papierniczy w Dusznikach-Zdroju, Duszniki-Zdrój: Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju.

Godlewska K., Jastrzębski M. (2018). Zużycie i produkcja papieru i tektury w Polsce w 2017 r. na tle krajów europejskich, Przegląd Papierniczy, nr 11, 681-689.

Handmade paper mill (Czech Republic). (2007). UNESCO World Heritage Convention, Evaluations of cultural properties (129-136). Christchurch (New Zealand) ICOMOS, http://whc.unesco.org/archive/2007/whc07-31com-inf8b1e.pdf.

Hohaus W. (1886/870). Die Papierfabrikation in der Grafschaft Glatz, Vierteljahrsschrift für Geschichte und Heimatkunde der Grafschaft Glatz, t. 6, 222-227, 325-329.

Kacperowska D. (2016). Kronika 2015 roku, Rocznik Muzeum Papiernictwa. t. 10, 133-170.

Maleczyńska K. (2017). Papiernictwo. Dzieje, Żbikowska-Migoń A., Skalska-Zlat M., Encyklopedia książki, t. 2, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego (353-357).

Najlepsze produkty turystyczne Polski 2003-2012. (2012) http://pdf.polska.travel/certyfikaty-pot/pl/.

Nowicka M., Szymczyk M. (2013). Muzeum Papiernictwa w Państwowym Rejestrze Muzeów, Rocznik Muzeum Papiernictwa, t. 7, 105-108.

Pregiel P. (2010). Duszniki przez Zimmermanna opisane, Rocznik Muzeum Papiernictwa, t. 4, 94-97.

Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej (2018). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 września 2011 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Duszniki-Zdrój – młyn papierniczy”. (2011). Dziennik Ustaw, nr 217, poz. 1282.

Späth A. (1999) Museum Papiermühle Homburg, München: Weltkunst Verlag.

Szmygin B., Fortuna-Marek A., Siwek A. (2017). Ocena wartości i plan zarządzania Młyna Papierniczego w Dusznikach-Zdroju, Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej.

Szmygin B., Fortuna-Marek A., Siwek A. (2018). Paper mill in Duszniki-Zdrój – value assessment and management plan, Lublin – Duszniki-Zdrój: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju.

Szymczyk M., Sachs R., Eysymontt R., Bałchan J. (2018). Monografia młyna papierniczego w Dusznikach-Zdroju. Duszniki-Zdrój: Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju.

Szymczyk M. (2011). Źródła do dziejów dusznickiej papierni. M. Kutzner, Studium historyczno-architektoniczne papierni w Dusznikach, PKZ Wrocław 1960, Rocznik Muzeum Papiernictwa, t. 5, 79-126.

Tomaszewska W. (1966). Z dziejów zabytkowej papierni w Dusznikach, Przegląd Papierniczy, nr 5, 168-173.

Archiwum Zakładowe Muzeum Papiernictwa, Pismo Muzeum Papiernictwa do Narodowego Instytutu Dziedzictwa z 24.02.2014 r., w sprawie wniosku o wpisanie na listę informacyjną młyna papierniczego, sygn. DN.061, 2014, T. II, s. 64.

Archiwum Zakładowe Muzeum Papiernictwa, Pismo prof. M. Rozbickiej do dyr. Muzeum Papiernictwa z dnia 10.08.2015 r., sygn. DN.062, 2015, s. 49-51.

Archiwum Zakładowe Muzeum Papiernictwa, Uchwała nr 16 Komitetu do spraw Światowego Dziedzictwa Kulturowego w Polsce z 23.10.2014 r., sygn. DN.062, 2015, s. 46.

Dokumentacja bieżąca Muzeum Papiernictwa. Protokół ze spotkania (1 XII 2017, Hotel Impresja w Dusznikach-Zdroju).

Dokumentacja bieżąca Muzeum Papiernictwa. Protokół ze spotkania (16 V 2018, Hotel Diana Velke Losiny).

Dokumentacja bieżąca Muzeum Papiernictwa. Uchwała nr 33 Komitetu ds. Światowego Dziedzictwa Kulturowego w Polsce z 30.11.2016 r. w sprawie propozycji umieszczenia na polskiej Liście informacyjnej młyna papierniczego w Dusznikach-Zdroju, teka DN.062.16.2017.


Published : 2019-02-27


Szymczyk, M. (2019). Museum of papermaking in Duszniki-Zdrój as an initiator of serial nomination of the most precious European paper mills for the UNESCO list. Protection of Cultural Heritage, (7), 219-233. https://doi.org/10.35784/odk.10

Maciej Szymczyk  mszymczy@muzpap.pl
Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju  Poland
Creative Commons License

Each work in this journal is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.