Pontiseum - a collection of historical exhibits that are outside the classification of monuments


Abstract

Pontiseum, a place where pieces of the oldest bridges ever built in Warsaw are exhibited, was open in 2014 at the Road and Bridge Research Institute. This article describes how documents pertaining to proper classification of bridge remains and determining their status and establishment of ownership rights circulate between administrative bodies. Since bridge remains have not been classified as historic monuments, parties of proceedings interpreted them in different ways. Moreover, the article also explains the rules governing inclusion of similar items considered as historic monuments under different categories. The authors emphasize that it is of utmost importance to preserve them for future generations.


Keywords

Pontiseum; bridges; protection; preservation; monuments of technology

Borowski W., Tadeusz Kantor, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1982.

Majewski J. S., Urzykowski T., Pontiseum na urodziny warszawskich mostów, http://m.warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,106541,16218352,Pokazali_czesci_dwoch_mostow_wydobyte_z_Wisly__Bedzie.html, (dostęp: 16.02.2015).

Mistewicz A., Tucholski Z., “Inżynier Julian Adam Majewski. Historia pierwszych stałych mostów Warszawy” – wystawa w Muzeum Politechniki Warszawskiej, Kronika Warszawy nr 2 (149) 2013.

Mistewicz A., Tucholski Z., Rymsza B., Rymsza J., Dwa Mosty Warszawy. 150 lat Mostu Kierbedzia i 100 lat Mostu Poniatowskiego, Two Bridges of Warsaw. 150 Years of Kierbedź Bridge & 100 Years of Poniatowski Bridge, Miasto Stołeczne Warszawa, Warszawa 2014.

Rymsza B., Na ratunek historycznym mostom Warszawy, Polskie Drogi nr 2/2012.

Rymsza B., Pierwsze na świecie Pontiseum - adaptacja historycznych fragmentów konstrukcji mostowych do celów dydaktycznych, [w:] B. Szmygin (red.), Ochrona wartości w procesie adaptacji zabytków, PKN ICOMOS, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Politechnika Lubelska, Warszawa 2015.

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

http://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/rejestr-zabytkow/zestawienia-zabytkow-nieruchomych/; (dostęp: 17.04.2016).

http://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/rejestr-zabytkow/zestawienia-zabytkow-ruchomych/; (dostęp: 17.04.2016).

http://www.ochrona.zabytki.lodz.pl/data/other/karta_wenecka.pdf; (dostęp: 16.04.2016).

https://historicengland.org.uk/listing/apply-for-listing/listing-priorities/; (dostęp: 17.04.2016). https://pl.wikipedia.org/wiki/Zabytek; (dostęp: 16.04.2016).

https://www.doeni.gov.uk/articles/historic-buildings-surveys; (dostęp: 17.04.2016).


Published : 2016-11-28


Rymsza, B., & Mistewicz, A. (2016). Pontiseum - a collection of historical exhibits that are outside the classification of monuments. Protection of Cultural Heritage, (2), 109-116. https://doi.org/10.24358/ODK_2016_02_09

Barbara Rymsza 
Research Institute of Roads and Bridges in Warsaw  Poland
https://orcid.org/0000-0002-0504-2360

dr hab. inż. arch. (Instytut Badawczy Dróg i Mostów) – przewodnicząca Rady Naukowej IBDiM,
Zastępca Kierownika Zakładu Mostów, współautor projektów badawczych i prac wdrożonych w zakresie
budownictwa, w tym infrastruktury komunikacyjnej. Prowadzi badania z zakresu ochrony dziedzictwa
narodowego w obszarze budownictwa mostowego: zbudowała Replikę Mostu Jagiełły z 1410 r.,
odszukała i wydobyła fragmenty konstrukcji historycznych mostów Warszawy zniszczonych podczas
Powstania Warszawskiego oraz utworzyła PONTISEUM. Jest autorem lub współautorem ponad
160 publikacji, w tym wielu prac poświęconych interakcji między środowiskiem a człowiekiem.
Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.


Anna Mistewicz 
National Museum in Warsaw  Poland
https://orcid.org/0000-0002-4216-1799

mgr (Muzeum Narodowe w Warszawie) – absolwentka archeologii na Uniwersytecie Warszawskim,
studiowała konserwację zabytków archeologicznych w Instytucie Archeologii UMK w Toruniu.
Ukończyła Podyplomowe Studium Konserwacji Zabytków Metalowych w Instytucie Zabytkoznawstwa
i Konserwatorstwa UMK w Toruniu. Od 2007 r. członek ICOM i konserwator zabytków metalowych
i rzemiosła artystycznego w Dziale Konserwacji Muzeum Narodowego w Warszawie. Od 2015 r.
doktorant na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Zainteresowania naukowe: konserwacja
metali i emalii na metalu, historia pierwszego stałego mostu przez Wisłę w Warszawie – Mostu
Kierbedzia, konserwacja zapobiegawcza w opiece nad zbiorami.