List of historic elements as a tool for valorization of a monument in the process of classification and categorization


Published : 2019-09-12


Stępień, P. M. (2019). List of historic elements as a tool for valorization of a monument in the process of classification and categorization. Ochrona Dziedzictwa Kulturowego, (2), 117-119. Retrieved from https://ph.pollub.pl/index.php/odk/article/view/156

Piotr M. Stępień 
Royal Castle in Wawel  Poland

mgr inż. arch. absolwent Politechniki Krakowskiej oraz ICCROM, pracował od 1976. Od 1995
w Zamku Królewskim na Wawelu, na stanowisku głównego specjalisty ds. konserwacji architektury.
Autor szeregu projektów konserwatorskich (m.in. dla zamków na Wawelu, w Niedzicy, Czorsztynie
i zamku Pieniny) i architektury współczesnej. Członek PKN ICOMOS.