List of historic elements as a tool for valorization of a monument in the process of classification and categorization


Abstract

-


Czerner O., Wartość autentyzmu w zabytkach, Ochrona Zabytków 1974, nr 3.

Postman N., Technopoly: the Surrender of Culture to Technology, Knopf, New York 1992; Wydania polskie: Technopol: Triumf techniki nad kulturą, przeł. A. Tanalska-Dulęba, Warszawa: PIW 1995.

Stępień P. M., Klasyfikacja zabytków architektury – propozycja nowej formuły, materiały Międzynarodowej Konferencji Konserwatorskiej Kraków 2000.


Published : 2016-11-28


Stępień, P. M. (2016). List of historic elements as a tool for valorization of a monument in the process of classification and categorization. Protection of Cultural Heritage, (2), 117-119. https://doi.org/10.24358/ODK_2016_02_10

Piotr M. Stępień 
Royal Castle in Wawel  Poland

mgr inż. arch. absolwent Politechniki Krakowskiej oraz ICCROM, pracował od 1976. Od 1995
w Zamku Królewskim na Wawelu, na stanowisku głównego specjalisty ds. konserwacji architektury.
Autor szeregu projektów konserwatorskich (m.in. dla zamków na Wawelu, w Niedzicy, Czorsztynie
i zamku Pieniny) i architektury współczesnej. Członek PKN ICOMOS.