Adaptation of the machine laboratory of the former School of Building Crafts and the Higher School of Machine Construction into the library of the Faculty of Architecture of Wroclaw University of Technology


Abstract

The machine laboratory building was erected in 1905-1907, as the last element of the complex of the former School of Building Crafts in Ołbin in Wrocław. The building was quite badly damaged during World War II. In the 1960s, the preserved remains of the building were, quite provisionally, rebuilt and adapted to a precision mechanics workshop for the Wrocław University of Technology. At the beginning of the 21st century revitalization activities were started to transform the historic complex into a modern educational campus. The building of the former machine laboratory was designed for reconstruction and adaptation into the library of the Faculty of Architecture at the Wroclaw University of Technology. The project was preceded by historical research and analysis. The works were conducted in the years 2014-2017.


Keywords

Architectural Department, Convertion, Karl Klimm, Building Craft School

Gryglewska A., Architektura Wrocławia XIX–XX wieku w twórczości Richarda Plüddemanna, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1999.

Gryglewska A., Brzezowski W., Studium historyczne z wnioskami konserwatorskimi kompleksu dawnej Baugewerk und Maschinenbauschule, obecnie budynków Politechniki Wrocławskiej przy ul. B. Prusa 53/55 we Wrocławiu, Sprawozdanie z serii nr 029/09, rękopis, Wrocław 2009.

Gryglewska A., Gmach dawnej Szkoły Rzemiosł Budowlanych – siedziba Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Idea projektu [w:] Schola Architecturae Budynki Szkół Architektury, red. O. Czerner, A. Gryglewska, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2005, s. 75-92.

Kadłuczka A., Problemy integracji architektury współczesnej z historycznym środowiskiem kulturowym, Politechnika Krakowska , Kraków 1982.

Rouba B., Dlaczego adaptacje niszczą zabytki i czy tak być musi? [w:] Adaptacja obiektów zabytkowych do współczesnych funkcji użytkowych, red. B. Szmygin, Wyd. Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytków ICOMOS, Politechnika Lubelska, Warszawa-Lublin 2009, s. 113-128.

Projekt zagospodarowania terenu z 1902 r., Archiwum Budowlane m. Wrocławia, syg. 2159.

Projekt techniczno-roboczy – warsztat mechaniki precyzyjnej, proj. Czesław Oleksy, ul. Chemiczna 4, Wrocław 1963, Archiwum Działu Infrastruktury Technicznej Pwr (ADITPwr), syg ACT/AR-E3/1, poz. 1, 3.

Projekt wykonawczy nadbudowy wraz z przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku dawnego laboratorium E3 na budynek biblioteki Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej przy ul. Chemicznej 4 we Wrocławiu, proj. Bartosz M. Żmuda, Beata Pawelec, Bartosz Dereń, Bartosz Szczepański, Wrocław, marzec 2012, ADITPwr, syg ACT/AR-E3/5, poz. 3.

Protokół nr 14/78 z posiedzenia Rady Naukowo-Technicznej z dn. 21.06.1978 w Zakładzie Studyjno-Projektowym Politechniki Wrocławskiej, ADITPwr, syg ACT/AR-E3/2, poz. 2.

https://www.facebook.com/biurocreoproject [dostęp: 29.01.2019]

Wywiad przeprowadzony przez autorkę z jednym z projektantów B. Szczepańskim dn. 21 lipca 2020.


Published : 2020-12-04


Grodzka, E. (2020). Adaptation of the machine laboratory of the former School of Building Crafts and the Higher School of Machine Construction into the library of the Faculty of Architecture of Wroclaw University of Technology. Protection of Cultural Heritage, (9), 29-41. https://doi.org/10.35784/odk.1918

Elżbieta Grodzka  elzbieta.grodzka@pwr.edu.pl
Department of Conservation and Revalorization of Architecture and Greenery, Faculty of Architecture, Wrocław University of Technology, Wrocław;  Poland
https://orcid.org/0000-0002-1150-252X
Creative Commons License

Each work in this journal is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.