The hermitage of the Golden Forest in Rytwiany – as a monument of history


Abstract

: The recognition of the Congregation of the Camaldolese Hermits Monte Corona  monastery in Rytwiany as a Monument of History in 2018 was fully justified. Built from the funds of Tęczyński Foundation (1617-1637) and finished by the Opaliński family, the hermitage is distinguished by its Italian program, composition, architecture and baroque decoration and furnishings of the church. Since 1819, the condition of the monastery's buildings deteriorated despite conservation works. The process was halted by revalorization, adaptation of the hermitage to its contemporary function and conservation works, organized since 2001 by Rector W. Kowalewski. In 2008, the Relaxation and Contemplation Therapy Centre SpeS was opened, while preserving the sacrum of the church and the Camaldolese tradition. Today, the hermitage has a religious, cultural and social function. The authentic values of the monument have been preserved. It organises visits to the church, the Museum and the Camaldolese Gallery, church ceremonies for pilgrims, and open-air events, symposiums and stays for guests (gardens, high standard hotel and restaurant, sauna). The monument and contemporary attractions are promoted on the Internet, in their own publications and folders.


Keywords

architecture; monuments; Camaldolese; Golden Forest Hermitage; preservation; conservation; monument management

Adamczyk A., Modras J., Polanowski L. (2014). Prace przy zabytkach architektury sakralnej i zabudowie miejskiej [w:] J. Cedro (Ed.). Prace konserwatorskie w woj. Świętokrzyskim w latach 2001-2012 (ss. 73-75). Kielce: WUOZ w Kielcach.

Brykowska M. (2001). Wartości architektoniczno-przestrzenne zespołu pokamedulskiego - Eremus Silvae Aureae w Rytwianach. [w:] ks. W. Kowalewski (Ed.). „Idźcie do źródła”. Materiały z sympozjum (ss.39-62). Rytwiany: Pustelnia Złotego Lasu

Brykowska M. (2015). Zakres i metody adaptacji zabytków z zachowaniem ich wartości [w:] B. Szmygin (Ed.). Ochrona wartości w procesie adaptacji zabytków (ss. 53-64). Warszawa-Lublin: Muz. w Wilanowie, PL .

Brykowska M. (2016). Pustelnie i architektura zakonu kamedułów w pierwszej połowie XVII wieku w świetle nowych badań [w:] K. Guttmejer, A. S. Czyż (Ed.). Kameduli w Warszawie 1641-2016. 375 lat eremu na Bielanach (ss. 75-97). Warszawa: Miasto Stołeczne Warszawa.

Brykowska M. (2018). Z badań nad więźbami dachowymi w kościołach kamedułów pustelników – w Rytwianach i Monte Rua /From the Research into in the Roof Structures of the Camaldolese Hermits Churches at Rytwiany and Monte Rua. Biuletyn Historii Sztuki, nr 3 (ss. 581-604).

Croce G. M. (2015). La Congregazione Camaldolese di Monte Corona e suoi Eremi in Italia [w:] Hogg J., Excoffon S., Girard A., Le Blévec D. Analecta Cartusiana, 311. Monasticon Coronese I. Salzburg: FB Anglistik und Amerikanstik Universität Salzburg.

Graboś E., Sikora A., ks. Kowalewski W. , Curyło K. (2017). Pustelnia Złotego Lasu w Rytwianach 1617-2017. Przewodnik Jubileuszowy. K. Curyło, ks. W. Kowalewski, (Ed.). Rytwiany.

Kalina D. (2017). Gmina Rytwiany, dziedzictwo kulturowe. Rytwiany-Kielce: Światowid.

Koralewski J. W. (2012). Pustelnia Złotego Lasu (ss. 34-100). Ks. W. Kowalewski (Ed.). Rytwiany.

Małkiewicz A. (2005). Twórczość malarza-kameduły o. Wenantego z Subiaco w świetle najnowszych badań. Folia Historica Cracoviensia, vol.11. (ss. 118-120, 124-125).

Miłobędzki A. (1980). Architektura Polska XVII wieku (ss. 166-169, 219-223, il. 25-92, 94-96). Dzieje Sztuki Polskiej T.4, Sztuka polska XVII wieku, cz. 1. Warszawa: PWN

Mulitzer M. (2014). Die Architektur der Kameldulenser Eremiten von Monte Corona in Europa. W J. Hogg, S. Excoffon, A Girard., D. Le Blévec (Ed.). Analecta Cartusiana, 311. Monasticon Coronese II. Salzburg: FB Anglistik und Amerikanstik Universität Salzburg.

Mulitzer M. (2016). Einheit und Vielfalt in der Klosterarchitektur der Kamaldulenser von Monte Corona /Jedność i różnorodność architektury klasztorów kamedułów kongregacji Monte Corona. [w:] K. Guttmejer, A. S. Czyż (Ed.). Kameduli w Warszawie 1641-2016. 375 lat eremu na Bielanach (pp. 27-56) (ss. 57-74). Warszawa: Miasto Stołeczne Warszawa.

Opr. zb. (2017).Pustelnia Złotego Lasu w Rytwianach 1617-2017. Ks. W. Kowalewski, K. Curyło, B. Jelonek (Ed.). Rytwiany.

Witkowski R. (2016). Duchowość kamedułów kongregacji Monte Corona. [w:] K. Guttmejer, A. S. Czyż (Ed.). Kameduli w Warszawie 1641-2016. 375 lat eremu na Bielanach (ss. 11-26). Warszawa: Miasto Stołeczne Warszawa.

Wojtasik Z., Zub J. (2014). Konserwacja tzw. zabytków ruchomych. [w:] J. Cedro (Ed.). Prace konserwatorskie w woj. Świętokrzyskim w latach 2001-2012 (ss. 172-173). Kielce: WUOZ w Kielcach.


Published : 2019-02-27


Brykowska Maria. (2019). The hermitage of the Golden Forest in Rytwiany – as a monument of history. Protection of Cultural Heritage, (7), 25-40. https://doi.org/10.35784/odk.21

Brykowska Maria  maria.brykowska@wp.pl
Wydział Architektury Politechnika Warszawska  Poland
Creative Commons License

Each work in this journal is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.