Monuments of history – a critical view


Abstract

The  monument of history as a concept appeared in the Act of 15 February 1962 on the Protection of Cultural Property and Museums. In the current legal act: The Act of 23 July 2003 on the protection and care of historical monuments, the monument of history is a form of protection of historical monuments. Since 1962, no rules have been introduced to cover the criteria for selecting monuments and the methods of preparing and processing applications for recognition as historical monuments. As a result, the recognition of real estate monuments as monuments of history is burdened with a high degree of discretion. The list of 105 historical monuments is not representative either quantitatively or qualitatively in relation to the entire collection of monuments entered in the register of monuments. It is necessary to introduce regulations governing this state, as well as clear rules for financing the conservation of monuments recognized as historical monuments.


Keywords

Monument of History, protection of monuments

Frączak K., Skuteczność ochrony pomników historii w prawie polskim [w:] Prawo ochrony zabytków, red. K. Zeidler, Warszawa-Gdańsk 2014.

Malinowski K., Dziesięciolecie Ustawy o Ochronie Dóbr Kultury i o Muzeach, Ochrona Zabytków 1973, nr 2, s. 85–88.

Mechanizmy prawne zarządzania dziedzictwem kultury, pod. red. A. Jagielskiej-Burduk, Gdańsk–Warszawa 2016.

Pruszyński J., Dziedzictwo kultury Polski. Jego straty i ochrona prawna, t. I–II, Kraków 2001.

Raport na temat funkcjonowania systemu ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce po roku 1989, red. J. Purchla, Kraków 2008.

Sieroszewski W., Czy ustawa o ochronie dóbr kultury i o muzeach dojrzała do nowelizacji: artykuł dyskusyjny, Ochrona Zabytków 1971, nr 3, s. 163–172.

Sieroszewski W., Ochrona prawna dóbr kultury w Polsce, Warszawa 1971.

Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury Dz.U. z 1999 r. Nr 98, poz. 1150 z późn. zm.

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – Dz.U. z 2018 r. poz. 2087 z późn. zm.

Zalasińska K., Prawna ochrona zabytków nieruchomych w Polsce, Warszawa 2010.


Published : 2019-02-27


Dąbrowski, J. (2019). Monuments of history – a critical view. Protection of Cultural Heritage, (7), 41-50. https://doi.org/10.35784/odk.5

Jacek Dąbrowski  druidus66@gmail.com
Polski Komitet TICCIH  Poland
Creative Commons License

Each work in this journal is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.